پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

کیفیّت گرفتن مال با حقّ شفعه ← → موارد حقّ شفعه

شفعه در بخشی از مال شراکتی

مسأله 406. اگر یکی از دو شریک، بخشی از سهم خود را به شخص دیگری بفروشد، شریکش در همان مقدار حقّ شفعه دارد.
مسأله 407. اگر یکی از دو شریک سهم خود را به دو یا چند نفر بفروشد، حقّ شفعه برای شریک دیگر وجود دارد، به این صورت که اگر تمام آن سهم در یک معامله فروخته شده، شریک دیگر تنها نسبت به تمام مال فروخته شده حقّ شفعه دارد و اگر مال به تدریج و طیّ چند معامله فروخته شده، شریک دیگر می‌تواند حقّ شفعۀ خود را نسبت به برخی از معاملات یا تمام آنها - به دلخواه خود - اعمال نماید.
مسأله 408. استفاده از حقّ شفعه نسبت به قسمتی از مال فروخته شده وجهی ندارد. بنابراین، شریک (شفیع) تنها می‌تواند تمام سهم فروخته شده را با استفاده از حقّ شفعه بگیرد، مگر در موردی که در مسألۀ قبل ذکر شد.
کیفیّت گرفتن مال با حقّ شفعه ← → موارد حقّ شفعه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français