پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

2. ارزش مالی داشته باشد (بنابر احتیاط واجب) ← → شرایط منافعی که مال برای آن اجاره داده می­شود

1. نوع استفاده معلوم باشد

مسأله 465. اگر مالی که اجاره داده می­شود، قابلیّت برای بهره‌برداری‌های گوناگون داشته باشد، مثل آنکه ساختمان مورد اجاره، هم قابل سکونت بوده و هم قابل بهره‌برداری کسبی یا انبار و... باشد، چنانچه تنها برای برخی از انواع بهره‌برداری‌ها اجاره داده می­شود، باید هنگام اجارۀ آن، استفاده و منفعت معیّن باشد؛
امّا اگر همۀ منافع مال مورد اجاره واقع شده است، اجاره صحیح است و انتخاب نوع منفعت و بهره‌برداری­ با مستأجر می­باشد.
مسأله 466. اگر اجاره بدون تعیین نوع منفعت واقع شود، چنانچه قرارداد نسبت به تمام منافع و کاربری­های معمول مال شمول داشته باشد، طوری که در صورت ذکر نشدن برخی از انواع بهر‌ه‌برداری در متن قرارداد، عرفاً شامل همۀ انواع بهره‌برداری­ها شود، اجاره نسبت به همۀ آنها صحیح است، وگرنه قرارداد اجاره باطل می­باشد.
مسأله 467. اگر ماشینی برای حمل بار اجاره شود، در صورتی که اجاره بر حمل هر نوع باری واقع گردد، طوری که اختیار با مستأجر باشد، یا اینکه تفاوت انواع بار عرفاً در اجاره دادن ماشین اهمیّت نداشته باشد، تعیین نوع بار لازم نیست.[1]

[1]. پس اگر مثلاً تراکتوری برای شخم زدن یک هکتار زمین اجاره شده، حکم لزوم یا عدم لزوم تعیین زمین، مشابه حکمی است که برای تعیین بار در اجارۀ ماشین در متن ذکر شد.
2. ارزش مالی داشته باشد (بنابر احتیاط واجب) ← → شرایط منافعی که مال برای آن اجاره داده می­شود
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français