پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

1. قرض به شرط اجاره ← → اجاره دادن مال اجاره شده

رهن و اجاره

آنچه در میان مردم به نام رهن منزل[1] یا رهن و اجاره[2] و امثال آن رواج دارد، به چند صورت ممکن است انجام شود، که احکام آن در مسائل بعد ذکر می‌شود:

[1]. مسائل ذکر شده در این مبحث، اختصاص به منزل نداشته و شامل مغازه، مکان تجاری و غیر آن نیز می­شود.
[2]. شایان توجّه است، در این گونه موارد نسبت به مبلغ دریافتی رهن شرعی (گرو) که احکامش در فصل «رهن» ذکر می‌گردد، اتّفاق نمی‌افتد و به کار بردن عنوان رهن یا ودیعه و مانند آن نسبت به آن در این گونه موارد، همراه با مسامحۀ عرفی است.
1. قرض به شرط اجاره ← → اجاره دادن مال اجاره شده
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français