پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

1. نوع کار مورد اجاره معلوم باشد ← → شرایط اجاره، اجیر، مستأجر

شرایط کار و منفعت مورد اجاره

مسأله 539. کار و منافع مورد اجاره باید دارای شرایط ذیل باشد:
1. نوع کار مورد اجاره معلوم باشد؛
2. کار مورد اجاره ارزش مالی داشته باشد (بنابر احتیاط واجب)؛
3. حرام نباشد؛
4. مقدار کار مورد اجاره معلوم باشد؛
5. از اموری نباشد که مزد گرفتن در ازای انجام آن، شرعاً غیر مجاز باشد.
1. نوع کار مورد اجاره معلوم باشد ← → شرایط اجاره، اجیر، مستأجر
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français