پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

چند مسأله دربارۀ شرایط کار مورد جعاله ← → 2. از اموری نباشد که دریافت مزد در ازای انجام آن شرعاً‌ غیر مجاز است

3. معقول بوده و بی‌فایده نباشد

مسأله 632. جعاله بر کاری که در نزد عقلا بی‌فایده به حساب می‌آید، صحیح نیست. بنابراین، اگر فرد بدون هدف معقولی بگویــد: «هر کس به فلان محلّ تاریـک برود یا حجم زیادی غذا بخورد،[1] فلان مبلغ به او می‌دهم»، جعاله صحیح نیست.

[1]. البتّه، اگر چنین کاری اسراف شمرده شده یا ضرر مهمّی برای انسان داشته باشد که توضیح آن در جلد دوّم فصل «خوردن و آشامیدن» ذکر شد، حرام نیز می‌باشد.
چند مسأله دربارۀ شرایط کار مورد جعاله ← → 2. از اموری نباشد که دریافت مزد در ازای انجام آن شرعاً‌ غیر مجاز است
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français