پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

حکم خبر دادن از جعاله‌ای که واقع نشده ← → انجام کار توسط دیگری یا انجام بخشی از کار

انجام کار مورد جعاله توسط چند نفر

مسأله 646. اگر جاعل برای انجام یک عمل اجرتی قرار دهد، مثلاً یک میلیون تومان مزد برای تعمیر خانه‌اش تعیین کند و دو یا چند نفر با کمک یکدیگر خانۀ وی را تعمیر کنند، آن یک میلیون تومان به نسبت کاری که انجام داده‌اند، بین آنان تقسیم می‌شود.
مسأله 647. اگر جاعل برای هر کس که کار مورد نظر وی را انجام دهد، جُعْلی قرار دهد؛ مثلاً بگوید: «هر کس از طرف من زیارتی به‌جا آورد، فلان مبلغ به او می‌دهم» یا بگوید: «هر کس در امتحان نمرۀ 20 بگیرد، فلان مبلغ به او می‌دهم»،[1] چنانچه دو یا چند نفر آن کار را انجام دهند یا چند نفر در امتحان نمرۀ 20 بگیرند، باید تمام جُعْل تعیین شده را به هر یک از آنان بپردازد.

[1]. فرض مسأله آن است که منظور فرد از جملۀ مذکور، انعقاد جعاله بوده و مبلغ مذکور را عوض انجام کار قرار داده است.
حکم خبر دادن از جعاله‌ای که واقع نشده ← → انجام کار توسط دیگری یا انجام بخشی از کار
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français