پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

2. سرمایۀ مضاربه عین باشد (نه منفعت و نه دین بنابر احتیاط واجب و نه کلّی در ذمّه) ← → شرایط سرمایه

1. سرمایۀ مضاربه پول باشد

مسأله 667. سرمایۀ مضاربه باید از پول‌هایی که معامله با آنها رایج است، باشد.[1] بنابراین، کالا (مانند طلا، نقره، پارچه، برنج، روغن) را نمی‌توان به عنوان سرمایۀ مضاربه قرار داد.

[1]. در زمان گذشته، معامله با سکّۀ طلا و نقره (طلا و نقره مسکوک) به عنوان پول، رایج بوده و در زمان حاضر، پول­های فعلی جایگزین آن شده است.
2. سرمایۀ مضاربه عین باشد (نه منفعت و نه دین بنابر احتیاط واجب و نه کلّی در ذمّه) ← → شرایط سرمایه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français