پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

تأخیر در تجارت با مال مضاربه ← → صرف مال مضاربه در غیر امور مضاربه

مخلوط کردن مال مضاربه با سایر اموال

مسأله 694. برای عامل جایز نیست بدون اجازۀ مالک، سرمایه را با مال خودش یا مال فرد دیگری مخلوط نماید و اگر این کار را انجام دهد، چنانچه مال مضاربه از بین برود ضامن است؛ ولی مضاربه همچنان صحیح بوده و سود بر اساس قرارداد، متعلّق به هر دو می‌باشد.
شایان ذکر است، اگر عامل در مخلوط کردن مال اجازه داشته باشد اشکال ندارد، هرچند این اجازه به صورت کلّی باشد؛ مثل اینکه مالک به عامل بگوید: «هر آنچه در مورد مال مضاربه مصلحت می‌بینی عمل کن».
تأخیر در تجارت با مال مضاربه ← → صرف مال مضاربه در غیر امور مضاربه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français