پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

مزارعه / تعریف و اقسام مزارعه ← → قسمت کردن بدهکاری­ها

قسمت مال وقفی

مسأله 791. مالی که بخش مشاعی از آن وقف شده - مانند زمینی که صاحبش نصف مشاع آن را وقف نموده - می‌توان با قسمت کردن از بخش غیر وقفی جدا نمود.
همین حکم، در مورد دو وقف مختلف نیز جاری است؛ مانند آنکه دو نفر در ملکی به‌طور مشاع شریک باشند و هر یک سهم خود را بر نسل خود وقف کرده باشد.[1]

[1]. توضیح بیشتر در این مورد در جلد چهارم، فصل «وقف» ذکر می­شود.
مزارعه / تعریف و اقسام مزارعه ← → قسمت کردن بدهکاری­ها
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français