پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

فوت مالک یا باغبان ← → 5. برای هر یک از دو طرف سهم معیّنی از محصول درختان یا گیاهان قرار داده شود

6. سهم دو طرف، به صورت درصدی یا کسری از محصول باشد

مسأله 838. تعیین سهم محصول هر یک از باغبان و مالک به صورت مقدار ثابت غیر کسری - مانند 100 کیلو گرم - صحیح نیست؛ بلکه تعیین سهم آنان باید به صورت درصدی یا کسری از محصول باشد؛ مثلاً بدین صورت که یک سوّم محصول برای باغبان و دو سوّم آن برای مالک باشد یا 50 درصد محصول را برای هر کدام قرار دهند.
مسأله 839. اگر باغ دارای انواع مختلف درختان باشد، مانند درخت خرما، سیب، انگور، لازم نیست تعداد هر یک از انواع درختان به تفصیل معلوم باشد و شناخت اجمالی با مشاهده و مانند آن کافی است.
مسأله 840. اگر باغی که مورد مساقات قرار می‌گیرد، دارای انواع مختلف درختان باشد، لازم نیست نسبت کسری معیّن شده برای دو طرف نسبت به همۀ محصولات یکی باشد، بلکه می­تواند متفاوت باشد؛
مانند اینکه سهم محصول درختان خرما را نصف، نصف برای هر کدام و محصول درختان سیب را یک سوّم برای باغبان و دو سوّم برای مالک و محصول درختان انگور را یک چهارم برای باغبان و سه چهارم برای مالک قرار دهند.
فوت مالک یا باغبان ← → 5. برای هر یک از دو طرف سهم معیّنی از محصول درختان یا گیاهان قرار داده شود
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français