پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

مطالبۀ هر یک از اقسام طلب ← → مهلت دادن به بدهکاری که توانایی پرداخت بدهی ندارد

تعریف و اقسام دین

مسأله 887. «بدهکاری و دین» عبارت است از مالی که به صورت کلّی بر ذمّۀ[1] انسان شرعاً ثابت شده است؛
اموری که موجب ثابت شدن دین در ذمّۀ بدهکار می­شود، عبارتند از قرض گرفتن، معاملۀ نسیه، سلف، اجاره، مهریّه،[2] نفقۀ همسر دائم، اتلاف و از بین بردن مال و...؛
امّا مواردی همچون امور ذیل، دین شرعی محسوب نمی‌شود، هرچند پرداخت آنها تکلیفاً واجب است:[3]
- مبلغی که شخص به عنوان شرط ضمن عقد، لازم است بپردازد؛
- نفقۀ والدین و اولاد که بر شخص نفقه دهنده واجب شده است؛
- کفّاره؛
-نذر و مانند آن.[4]
مسأله 888. بدهکاری دو نوع است:
الف. «بدهی حالّ»: یعنی بدهی که مدّت ندارد یا اگر مدّت­دار بوده، زمان ادای آن فرا رسیده باشد؛
ب. «بدهی مدّت­دار».

[1]. معنای کلّی در ذمّه از توضیحاتی که در مسائل «81 تا 83» در مورد کالا و ثمن کلّی در ذمّه ذکر شد، معلوم می‌شود.
[2]. البتّه اگر مهریّه یا اجاره بها، به صورت عین شخصی - که معنای آن از توضیحات مسائل «81 تا 83» ذکر شد - معیّن شده باشد، دین محسوب نمی­شود.
[3]. فرق بین «دین» و مالی که دین نیست، ولی تکلیفاً پرداخت آن بر فرد واجب است، ‌از توضیحاتی که در مسائل «299 و 300» و نیز صفحۀ «248»، پاورقی«1» در مورد فرق بین شرط فعل و شرط نتیجه ذکر شد، معلوم می‌شود.
[4]. موارد حرامی مثل سود ربوی قرض، دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیۀ دین، بدهی محسوب نمی­شود، هرچند در ضمن عقد شرط شده باشد و چنین شرطی باطل است و دریافت مبالغ مذکور جایز نیست.
مطالبۀ هر یک از اقسام طلب ← → مهلت دادن به بدهکاری که توانایی پرداخت بدهی ندارد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français