پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

نامعلوم بودن طلبکار ← → کیفیّت ادای بدهی به طلبکاری که در دسترس نیست

امتناع طلبکار از دریافت طلب

مسأله 928. اگر بدهکار، در مواردی که حقّ ادای بدهی را دارد که توضیح آن در مسألۀ «891» ذکر شد، بدهی خود را بپردازد، ‌بر طلبکار قبول آن لازم است و چنانچه طلبکار از قبول آن امتناع ورزد، در صورت درخواست بدهکار، حاکم شرع او را مجبور به دریافت آن مى‌نماید.
البتّه، اگر اجبار او غیر ممکن یا مشقّت خیلی زیاد که معمولاً قابل تحمّل نیست (حَرَج) داشته باشد، بدهکار می­تواند آن را به حاکم شرع یا وکیل وی تحویل دهد که در این صورت، با قبول و دریافت او به عنوان ولیّ فرد ممتنع (طلبکار)، بدهکار بریء الذمّه می‌شود؛
سپس حاکم شرع یا نمایندۀ وی برای رساندن مال مذکور به صاحب آن حسب صلاحدید عمل می­نماید.[1]

[1]. مثل اینکه حاکم شرع، فرد بدهکار یا شخص دیگری را وکیل ­کند تا مال مذکور را در اختیار و تحت تسلّط صاحب آن (طلبکار) قرار دهد و چنانچه بعد از آن تلف شود، ضمانى بر عهدۀ کسی نیست، یا آنکه آن را به ودیعه نزد شخص امینی بسپارد تا زمانی که رفع مشکل شده و صاحب مال حاضر به دریافت آن گردد.
نامعلوم بودن طلبکار ← → کیفیّت ادای بدهی به طلبکاری که در دسترس نیست
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français