پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به رؤیت هلال با چشم غیر مسلح در غروب روز چهارشنبه ٢٩ شعبان فردا پنجشنبه اول ماه مبارک رمضان است.
توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت داریم.
دفتر آقاى سیستانى (مدظله)

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

پرداخت بدهی از جنس دیگر ← → شرایط مستحقین ردّ مظالم

کیفیّت رهایی از بدهی به بچّۀ نابالغ

مسأله 940. اگر انسان مال بچۀ نابالغ را از بین برده یا به وی بابت دیه و مانند آن بدهکار شده و بخواهد از حقّ الناس مذکور رهایی یابد (خصوصاً در وقتی که توانایی پرداخت آن را ندارد)، می‌تواند با مراجعه به ولیّ نابالغ و موافقت وی به صورت ذیل عمل کند:
ولیّ شرعی طفل، بدهی مذکور را «ضمانت نقل دین»[1] نموده و خود شخصاً‌ به عهده گیرد و به عنوان ولیّ از طرف بچّه نابالغ (طلبکار) ضمانت را قبول نماید؛ با انجام این کار، ‌بدهی مذکور به ذمّۀ ضامن (ولیّ طفل) منتقل می­شود و شخص ولیّ چنانچه ضمانتش به صورت تبرّعی و مجّانی بوده، از فرد مذکور طلبی ندارد و در غیر این صورت، از وی طلبکار می­شود.[2]
آنگاه از آنجا که تأمین نفقات بچّۀ نابالغی که خودش مال[3] دارد، بر ولیّ وی واجب نیست، وی (ولیّ) می­تواند در هنگام تأمین نفقات طفل، آن را به حساب طلب فرزند از خود گذاشته و از مقدار بدهی خویش کسر نماید، مثلاً لباس، کفش، لوازم التّحریر، اسباب بازی،... را به‌طور مجّانی از مال خویش خریداری نکند، بلکه به حساب بدهی خود به فرزندش منظور نماید.

[1]. معنای ضمانت نقل دین در مسألۀ «1072» ذکر می­شود.
[2]. البتّه ولیّ بچّۀ نابالغ (ضامن) می‌تواند تمام طلب یا بخشی از آن را از فرد مذکور (کسی که ضمانتش را کرده) دریافت نکرده و او را بریء الذمّه نماید.
[3]. شایان ذکر است، همین طلب طفل از ولیّ خویش، مال محسوب می‌گردد.
پرداخت بدهی از جنس دیگر ← → شرایط مستحقین ردّ مظالم
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français