پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

دریافت مبلغی به عنوان وثیقه جهت برگرداندن ظرف و مانند آن ← → فکّ رهن و خارج ساختن مال گرویی از رهن

فوت رهن دهنده یا رهن گیرنده

مسأله 995. رهن با فوت رهن دهنده یا رهن گیرنده باطل نمی­شود و در صورت فوت رهن گیرنده، چنانچه رهن دهنده نسبت به باقی ماندن مال در نزد ورثۀ وی امتناع ورزد، می­توانند با توافق هم مال را نزد فرد امینی قرار دهند و در صورت عدم توافق، حاکم شرع‌ آن مال را به فرد امینی تحویل می­دهد.
دریافت مبلغی به عنوان وثیقه جهت برگرداندن ظرف و مانند آن ← → فکّ رهن و خارج ساختن مال گرویی از رهن
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français