پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

شرایط مالی که قرض داده می­شود / 1. عین باشد ← → شرط صحّت قرض (تحویل)

شرایط قرض دهنده و قرض گیرنده

مسأله 1003. برای اینکه قرض به صورت صحیح واقع شود، هر یک از قرض دهنده و قرض گیرنده باید نابالغ و دیوانه و سفیه نباشند و قرض دادن و قرض گرفتن را با قصد و اختیار انجام دهند؛
همین طور، قرض دهنده نسبت به مالی که قرض می‌دهد، مالک یا در حکم مالک (مانند وکیل یا ولیّ شرعی مالک) باشد و نیز جزء سایر افرادی که از تصرّف در اموال خود ممنوع‌ هستند[1](مانند مفلّس) نباشد.

[1]. توضیح مربوط به این افراد، در فصل «حَجْر» ذکر می‌شود.
شرایط مالی که قرض داده می­شود / 1. عین باشد ← → شرط صحّت قرض (تحویل)
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français