پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

انواع زیادی و شرط زیادی در قرض ربوی ← → ربا گرفتن به جهت جهل

ارث مال ربوی

مسأله 1024. اگر انسان مالی را ارث ببرد که در آن ربا است، در صورتی که مخلوط به مال حلال باشد و قابل تشخیص نباشد، بر عهدۀ وارث چیزی نیست؛
امّا اگر مال ربوی معلوم و مشخّص باشد و صاحب آن را بشناسد، باید آن را به او برگرداند و چنانچه صاحب مال نامعلوم باشد‌، حکم مال مجهول المالک را دارد که در مسائل «1456 و 1458» ذکر می­شود.
انواع زیادی و شرط زیادی در قرض ربوی ← → ربا گرفتن به جهت جهل
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français