پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

تقاصّ در موارد خلاف مقرّرات ← → تقاصّ از منافع

تقاصّ همراه با محذور شرعی

مسأله 1064. کسی که می‌خواهد تقاصّ کند، جایز نیست مرتکب عمل خلاف شرعی همچون وارد شدن به خانه یا مغازۀ بدهکار بدون اجازۀ وی، یا شکستن قفل صندوقش یا مانند آن گردد؛
امّا در هر صورت، چنانچه با ارتکاب چنین عملی به مال طرف مقابل دست پیدا کند‌، با وجود شرایطی که در مسألۀ «1050» ذکر شد‌، می‌تواند تقاصّ کند؛
البتّه، اگر مال طرف مقابل توسط وی از بین برود یا معیوب شود - مثل آنکه قفل صندوقش را بشکند - ضامن آن است.
تقاصّ در موارد خلاف مقرّرات ← → تقاصّ از منافع
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français