پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

دعای تقاصّ ← → تقاصّ طلبکاری که به بدهکار مدیون است

قسم خوردن بدهکار جهت انکار بدهی

مسأله 1069. اگر فرد بدهکار با وجود اطلاع از بدهی خویش آن را انکار نماید، طلبکار می­تواند با رعایت سایر شرایط تقاصّ از اموال وی تقاصّ نماید، هرچند بدهکار بر عدم بدهکاری خویش قسم بخورد؛
البتّه، اگر طرفین برای حلّ و فصل نزاع به حاکم شرع مراجعه نمایند و حاکم شرع از بدهکار بخواهد نسبت به مدیون نبودنش قسم بخورد و با قسم خوردن وی، به نفعش حکم نماید، طلبکار حقّ تقاصّ از اموال بدهکار را ندارد.
شایان ذکر است، حکم مذکور در مورد کسی که مالی را غصب کرده و بر عدم غصب سوگند یاد می­کند نیز جاری می­باشد.
دعای تقاصّ ← → تقاصّ طلبکاری که به بدهکار مدیون است
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français