پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

خارج شدن مالی گرویی از رهن با ضمانت نقل دین ← → فسخ ضمانت

گرو گرفتن از ضامن

مسأله 1100. اگر طلبکار در عقد ضمان نقل دین - که توضیح آن در مسألۀ «1072» ذکر شد - با ضامن شرط نماید که بعد از تحقّق ضمانت، مالی را نزد وی گرو بگذارد، شرط مذکور صحیح می‌باشد و لازم است ضامن مطابق با شرط عمل نماید؛
در صورت امتناع ضامن از عمل به شرط، طلبکار می­تواند وی را نسبت به وفای به شرط الزام نماید، ولی ثابت شدن خیار تخلّف شرط برای طلبکار محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.
خارج شدن مالی گرویی از رهن با ضمانت نقل دین ← → فسخ ضمانت
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français