پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

سایر احکام ضمانت / ضمانت مدّت­‌دار یا بدون مدّت ← → خارج شدن مالی گرویی از رهن با ضمانت نقل دین

قبول ضمانت در ازای دریافت مبلغ

مسأله 1102. کسی که ضامن می­شود می­تواند با توافق و رضایت مضمون عنه در قبال قبول ضمانت، مبلغی از وی دریافت کند؛[1]
شایان ذکر است، برای تحقّق امر مذکور طرفین می­توانند از قراردادهای ذیل استفاده نمایند:
- استفاده از قرارداد «مصالحه»؛ مثلاً مضمون عنه به عنوان مصالِح (صلح کننده) بگوید: «مصالحه می­کنم فلان مبلغ را بر ذمّۀ خودم، در عوض اینکه ضمانت مذکور را قبول کنی» و ضامن به عنوان متصالِح قرارداد صلح را قبول نماید.
در این صورت، بر متصالِح قبول ضمانت لازم می­شود و مصالح نیز مبلغ مورد صلح را به وی بدهکار می­شود.
- استفاده از «جُعاله»؛ مثلاً مضمون عنه قبل از تحقّق ضمانت به ضامن بگوید: «اگر این ضمانت را بپذیری، فلان مبلغ به تو می­پردازم»؛ که در این صورت، پس از پذیرفتن ضمانت، مضمون عنه مبلغ مذکور را به وی بدهکار می­شود.

[1]. این مبلغ - در صورت توافق - در ازای «قبول ضمانت» به ضامن تعلّق می­گیرد و مبلغ مذکور، غیر از مال یا مبالغی است که وی می­تواند با توجّه به مسألۀ «1091» از مضمون عنه مطالبه نماید.
سایر احکام ضمانت / ضمانت مدّت­‌دار یا بدون مدّت ← → خارج شدن مالی گرویی از رهن با ضمانت نقل دین
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français