پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

مطالبه مورد حواله از حواله دهنده ← → شرایط حواله / بدهی در ذمّۀ حواله دهنده ثابت باشد

جنس و مقدار حواله در واقع معیّن باشد

مسأله 1118. اگر در هنگام حواله، جنس و مقدار مال مورد حواله در واقع معیّن نباشد‌، حواله صحیح نیست. ‌
بنابراین، اگر مثلاً کسی 100 کیلوگرم گندم و 3 میلیون تومان به دیگری بدهکار باشد و به او بگوید: «یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر» و آن را معیّن نکند، حواله صحیح نیست.
مسأله 1119. اگر جنس یا مقدار بدهی در واقع معیّن باشد، ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن از آن اطلاع نداشته باشند، مثل اینکه طلب فرد در دفتر نوشته شده باشد و بدهکار پیش از دیدن دفتر و اطلاع از مقدار و خصوصیّات طلب طلبکار، او را به شخص دیگری حواله دهد و آن شخص قبول کند، حواله صحیح است.
مطالبه مورد حواله از حواله دهنده ← → شرایط حواله / بدهی در ذمّۀ حواله دهنده ثابت باشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français