پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به رؤیت هلال با چشم غیر مسلح در غروب روز چهارشنبه ٢٩ شعبان فردا پنجشنبه اول ماه مبارک رمضان است.
توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت داریم.
دفتر آقاى سیستانى (مدظله)

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

سایر احکام کفالت / عدم لزوم اطلاع کفیل از مقدار مال ← → کفالت / تعریف و شرایط اصل کفالت

شرایط سه طرف کفالت

مسأله 1131. هر یک از «کفیل» و «مکفول له» و همین طور «مکفول»،[1] باید بالغ و عاقل باشند و کفالت و قبول آن را با قصد و اختیار انجام دهند.
مسأله 1132. کفیل علاوه بر شرایط مسألۀ قبل، باید توانایی حاضر کردن مکفول را داشته باشد و نیز در صورتی که حاضر کردن بدهکار (مکفول) نیازمند تصرّف در مال کفیل باشد، وی (کفیل) باید جزء سایر کسانی که از تصرّف در اموال خود ممنوع هستند (مانند سفیه و مفلّس)[2] نباشد.
مسأله 1133. اگر بچّۀ نابالغ یا مجنون یا سفیه حقّی بر عهدۀ دیگری داشته باشد، برای ولیّ شرعی او جایز است برای حقّ مذکور کفیل بگیرد.[3]
مسأله 1134. کفالت از کسی که لازم است جهت مرافعۀ شرعی نزد حاکم شرع حاضر شود[4] صحیح است؛ ولی نمی­توان از کسی که بر عهدۀ وی «حدّ یا تعزیر» است، در مورد اجرای حد یا تعزیر کفالت نمود.

[1]. لزوم این شرایط در مکفول، بنابر احتیاط واجب است.
[2]. توضیحات مربوط به این افراد، در فصل «حَجْر» ذکر می­شود.
[3]. شایان ذکر است در مواردی که کفیل گرفتن مستلزم هزینۀ مالی باشد، تصرّفات ولیّ شرعی در مال محجور، باید با رعایت شرایطی باشد که در فصل «حَجْر» ذکر می­شود.
[4]. به عبارت دیگر، کسی که علیه او استحقاق حضور در نزد حاکم شرع وجود دارد.
سایر احکام کفالت / عدم لزوم اطلاع کفیل از مقدار مال ← → کفالت / تعریف و شرایط اصل کفالت
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français