پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

مسائل متفرّقۀ وکالت / فرق «وکالت» در انجام کار با «اذن» در آن ← → فوت یا محجور شدن موکّل یا وکیل

از بین رفتن مورد وکالت

مسأله 1188. اگر مورد وکالت از بین برود، مثلاً حیوانی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد، یا موکّل کار مورد وکالت را خودش انجام دهد، مثلاً خانه‌ای را که وکالت در فروش آن داده، خودش بفروشد، وکالت باطل می‌شود.
مسأله 1189. اگر موکّل قبل از اینکه وکیل عمل مورد وکالت را انجام دهد، کاری کند که با انجام مورد وکالت ناسازگار است، مثلاً خانه‌ای را که برای فروشش وکالت داده، وقف نماید، وکالت باطل می‌شود.
مسائل متفرّقۀ وکالت / فرق «وکالت» در انجام کار با «اذن» در آن ← → فوت یا محجور شدن موکّل یا وکیل
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français