پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

برخی مسائل مربوط به کارپرداز یا مأمور خرید[1] ← → مسائل متفرّقۀ وکالت / فرق «وکالت» در انجام کار با «اذن» در آن

شک موکّل در انجام مورد وکالت یا کیفیّت انجام آن توسط وکیل

مسأله 1191. اگر وکیل از انجام کار مورد وکالت - مانند خواندن صیغۀ عقد - خبر دهد، موکّل تا وقتی اطمینان پیدا نکرده، بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند به خبر او ترتیب اثر دهد؛
البتّه، اگر برایش ثابت شود که عقد جاری شده، ولی نسبت به صحیح یا باطل بودن آن شک داشته باشد، می‌تواند بنا بر صحّت آن بگذارد.
برخی مسائل مربوط به کارپرداز یا مأمور خرید[1] ← → مسائل متفرّقۀ وکالت / فرق «وکالت» در انجام کار با «اذن» در آن
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français