پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

شرایط امانت‌گذار و امانت‌دار[1]‌ ← → امانت شرعی

تعریف و شرایط اصل ودیعه

مسأله 1200. «ودیعه»، (امانت گذاردن) آن است که انسان حفظ و نگهداری مالی[1] را به عهدۀ دیگری قرار دهد.
مسأله 1201. ودیعه، «عقد»[2] می‌باشد و برای محقّق شدنش، لازم است «ایجاب و قبول» به صورت لفظی یا عملی صورت گیرد.
بنابراین، اگر مثلاً صاحب مال، آن را برای نگهداری به دیگری بدهد و او هم طوری که معلوم باشد ملتزم به نگهداری از آن شده بپذیرد، ودیعه محقّق شده است (ودیعۀ معاطاتی).

[1]. منظور، مالی است که به صورت عین شخصی باشد نه کلّی در ذمّه؛ معنای عین شخصی و کلّی در ذمّه، از توضیحات مسائل «81 تا 83» معلوم می‌شود.
[2]. معنای عقد در مسألۀ «75» ذکر شد.
شرایط امانت‌گذار و امانت‌دار[1]‌ ← → امانت شرعی
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français