پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

برخی از احکام عاریۀ مال غصبی ← → فسخ عاریه

برگرداندن مال مورد عاریه

مسأله 1261. اگر عاریه فسخ گردد یا مدّت آن تمام شود، عاریه گیرنده باید مال مورد عاریه را به صاحب مال یا کسی که در حکم وی است - مانند وکیل یا ولیّش - برگرداند یا به وی اطلاع دهد تا هر وقت بخواهد مال را در اختیارش قرار دهد.
بنابراین، اگر عاریه‌ گیرنده مال را به شخص دیگری[1] بدهد یا مال را به همان جایی که آن را از آنجا برداشته برگرداند، بدون اینکه آن مال در اختیار مالک و تحت تصرّف وی قرار گیرد و یا او این کار را اجازه داده باشد، چنانچه مال از بین رفته یا نقصی بر آن وارد آید، ضامن است.
مسأله 1262. اگر مالی که انسان عاریه گرفته نجس شود، در بعضی از موارد لازم است صاحب مال را از نجاست آن مطّلع کند که توضیح آن در جلد اوّل مسألۀ «151» ذکر شد.

[1]. غیر از صاحب مال یا کسی که در حکم اوست.
برخی از احکام عاریۀ مال غصبی ← → فسخ عاریه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français