پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

شرط مالی که بخشیده می‌شود / عین باشد (منفعت، حقّ، عمل و کلّی در ذمّه نباشد) ← → شرایط هبه کننده و کسی که مال به او هبه می‌شود / شرایط واهب (کسی که هبه می‌کند)

شرایط کسی که مال به او هبه می‌شود

مسأله 1271. اگر مالی به نابالغ یا دیوانه بخشیده شود، چنانچه خود نابالغ یا دیوانه بخواهند هبه را قبول کنند، هبه صحیح نیست؛ امّا اگر قبول توسط ولیّ شرعی آنان[1] صورت گیرد، صحیح است.
شایان ذکر است، سایر محجورین مانند «سفیه» و «مفلّس»، می‌توانند هبه را قبول کنند.[2]
مسأله 1272. قبول هبه باید با قصد و اختیار محقّق شود و کسی انسان را مجبور (اکراه) به پذیرفتن آن ننماید.
مسأله 1273. کسی که مالی به او بخشیده می‌شود، باید شرعاً قابلیّت مالک شدن آن مال را داشته باشد. بنابراین، هبۀ خوک یا گوشت خوک به فرد مسلمان صحیح نیست، هرچند هبه‌ کننده کافر باشد. ‏

[1]. منظور از ولیّ شرعی نابالغ یا مجنون، در فصل «حَجْر» بیان می­شود.
[2]. مگر آنکه هبه موجب شود فرد تصرّفی بنماید که نسبت به آن محجور است، مثل اینکه در هبۀ به سفیه شرط شود او نیز مالی به طرف مقابل بپردازد.
شرط مالی که بخشیده می‌شود / عین باشد (منفعت، حقّ، عمل و کلّی در ذمّه نباشد) ← → شرایط هبه کننده و کسی که مال به او هبه می‌شود / شرایط واهب (کسی که هبه می‌کند)
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français