پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

2. مال هبه شده مصرف شده یا از بین برود ← → مواردی که هبه قابل رجوع نیست

1. هبه به ارحام باشد

مسأله 1291. اگر انسان مالی را به یکی از خویشاوندان نسبی خویش - مانند پدر، مادر، پدربزرگ، مادربزرگ، برادر، خواهر، عمّه، عمو، دایی، خاله، فرزندان آنان- ببخشد و تحویل دهد، هبه لازم می‌شود و نمی‌‌تواند بدون رضایت طرف مقابل آن را پس بگیرد.
مسأله 1292. حکم مذکور در مسألۀ قبل، برای زن و شوهری که نسبت خویشاوندی نسبی با یکدیگر ندارند، جاری نیست، هرچند احتیاط مستحب است مالی را که یکی از آنان به دیگری بخشیده، بعد از تحویل و حتّی قبل از آن، پس نگیرد؛
همین طور، سایر افرادی که تنها به سبب ازدواج، نسبتی با انسان پیدا می‌کنند - مانند همسر فرزند، پدر و مادر زن، مادر و پدر شوهر، برادر زن، زن برادر، زن عمو - جزء ارحام انسان به حساب نمی‌آیند. همچنین حکم مذکور، شامل محارم رضاعی که به واسطۀ شیر خوردن به انسان محرم شده­اند - مانند پدر، مادر، برادر و خواهر رضاعی - نمی­شود.
2. مال هبه شده مصرف شده یا از بین برود ← → مواردی که هبه قابل رجوع نیست
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français