پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

احکام دیگر هبۀ معوّضه ← → 6. یکی از دو طرف بمیرد

7. هبه معوّضه باشد

مسأله 1300. اگر کسی که مال به او بخشیده شده، در مقابل بخشش هبه ‌کننده، عوضی - هرچند مالی کم ارزش[1]- به او بدهد و وی هم آن را به قصد دریافت عوض هبه بپذیرد، هبه لازم شده و هیچ ‌یک از دو طرف نمی‌توانند مالی را که هبه کرده‌اند، بدون رضایت دیگری پس بگیرند.
شایان ذکر است، در این حکم فرقی نیست که پرداخت عوض از سوی هبه کننده شرط شده باشد یا آنکه گیرندۀ هبه بدون اینکه شرط شده باشد، عوضی را به هبه کننده بدهد.
هبه در این موارد، «هبۀ معوَّضه» نام دارد.[2]

[1]. توضیح موارد «عوض»، در مسائل «1304 و 1305» ذکر می­شود.
[2]. بنابراین، در هبۀ معوّضه فرق نیست که پرداخت عوض در آن شرط شده باشد (هبۀ مذکور «هبۀ مشروط» محسوب شود)، یا شرط نشده باشد، ولی طرف مقابل عوضی را در مقابل بخشش وی پرداخته باشد؛ توضیح موارد لازم شدن «هبۀ مشروط»، در مسائل بعد ذکر می‌شود.
احکام دیگر هبۀ معوّضه ← → 6. یکی از دو طرف بمیرد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français