پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

قرض دادن به فقیر و احتساب آن بابت صدقه ← → تحقّق صدقه با پول انداختن در صندوق

کنار گذاشتن پول به عنوان صدقه

مسأله 1329. اگر انسان پولی را به عنوان صدقه کنار بگذارد، با این امر صدقه محقّق نشده و حکم قسمت «ج» از مسألۀ قبل را دارد؛
البتّه، انسان می‌تواند مثلاً از فقیر معیّنی وکالت بگیرد تا صدقات و مبالغی را از طرف او قبول کرده و تحویل بگیرد تا بعداً به او برساند که در این صورت، خودش نیز می‌تواند پولی را به قصد اینکه مال فقیر باشد در محلّی قرار دهد و باکنار گذاشتن پول، صدقه محقّق می‌شود.
قرض دادن به فقیر و احتساب آن بابت صدقه ← → تحقّق صدقه با پول انداختن در صندوق
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français