پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

مقدار احیاء (ملاک در صدق احیاء) ← → عدم اولویّت مالک زمین آباد نسبت به زمین‌های موات مجاور آن

در اختیار گرفتن زمینی که در اصل آباد بوده

مسأله 1352. اگر فرد زمینی مانند جنگل یا مرتع طبیعی را که در اصل (اصالةً) آباد بوده - یعنی کسی قبلاً آنجا را آباد نکرده - در اختیار بگیرد (حیازت کند)، با توضیحات مذکور در مسائل «1348» و «1349» نسبت به آن زمین حقّ اولویّت پیدا می‌کند.[1]

[1]. تصرّف در منابع طبیعی مذکور با تخریب، تغییر کاربری، قطع درختان جنگلی و مانند آنکه نوعی ضرر رساندن به ثروت ملّی کشور بوده و مغایر با مصالح عامّه و خلاف قانون و مقرّرات محسوب می­شود، مورد رخصت نبوده و اجازه داده نمی­شود.
مقدار احیاء (ملاک در صدق احیاء) ← → عدم اولویّت مالک زمین آباد نسبت به زمین‌های موات مجاور آن
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français