پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

حکم مال گمشدۀ بدون نشانه ← → قسم دوّم: غیر حیوان

الف. حکم مال گمشده

مال گمشده‌ای را که انسان برداشته است، دو صورت دارد:
الف. علامت و نشانه‌ای نداشته باشد؛
ب. دارای علامت و نشانه باشد؛ حکم هر یک از آنها در مسائل بعد ذکر می‌شود.
مسأله 1423. منظور از نشانه و علامت، هر ویژگی و خصوصیّتی است که مال به سبب آن قابل توصیف و معرّفی می‌شود و از سایر اموال مشابه، متمایز و مشخّص می‌گردد؛ این علامت ممکن است هر یک از موارد ذیل باشد:
- نوع ساخت شیء؛ مانند وسایلی همچون برخی از قطعات طلا که با دستگاه و به‌طور یکنواخت و یکسان ساخته نمی‌شود؛
- خصوصیّتی که بر اثر استفاده یا حوادث یا اقدام صاحب مال در آن به وجود آمده، مانند شکسته شدن واضح قسمتی از شیء؛
- همراه بودن چند مال با یکدیگر، مانند چند اسکناس که در کیف پولی قرار دارد یا کتابی که در کیسۀ پلاستیکی یا دستمالی وجود دارد؛
- موارد مشابه دیگر.
حکم مال گمشدۀ بدون نشانه ← → قسم دوّم: غیر حیوان
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français