پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به رؤیت هلال با چشم غیر مسلح در غروب روز چهارشنبه ٢٩ شعبان فردا پنجشنبه اول ماه مبارک رمضان است.
توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت داریم.
دفتر آقاى سیستانى (مدظله)

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

شرایط مالک شدن برخی از حیوانات ← → حکم کفشی که به جای کفش انسان جا مانده

عراض و صرف نظر کردن از مال

مسأله 1469. اگر فرد از مال خود صرف نظر کرده و از آن اعراض کند، این امر موجب نمی‌شود مال مذکور از ملکیّت وی خارج شود؛
البتّه، چنانچه دیگران اطمینان به رضایت مالک داشته باشند، می‌توانند در آن تصرّف کنند.[1]
شایان ذکر است، اگر مالک علاوه بر اعراض از مال خود، تملّک آن را برای دیگران مباح نماید، دیگران می‌توانند با در اختیار گرفتن و قصد تملّک، مالک آن گردند؛ مانند اینکه فرد اشیاء فرسوده و قدیمی منزل را که به آن احتیاج ندارد کنار خیابان، راه، داخل زباله­دانی­های عمومی قرار داده و هر گونه تصرّف در آن را بر عموم مباح کرده باشد.[2]


[1]. البتّه، تصرّف در اموال فرد محجور ماننـــد نابالغ احکام ویژه­ای دارد که در فصــل «حَجْر»، بیان می‌شــود.
[2]. در امثال این موارد، ظاهر حالی که حاکی از اعراض مالک و اباحۀ آن بر عموم باشد کافی است؛ امّا اگر چنین نباشد و شک در اعراض مالک از مال و اباحۀ آن بر دیگران باشد یا آنکه معلوم باشد مالکش از آن اعراض ننموده و تصرّف و استفاده از آن را مباح نکرده - مانند انگشتر، حلقه یا گردنبند طلایی که داخل زباله­دانی یافت می­شود و معلوم است که صاحبش اشتباهاً آن را همراه زباله­ها در زباله‌دانی انداخته - در صورتی که مال مذکور مجهول المالک محسوب شود، احکام مربوط به مال مجهول المالک که در مسائل «1454 و بعد از آن» ذکر شد، در مورد آن جاری می­شود.
شرایط مالک شدن برخی از حیوانات ← → حکم کفشی که به جای کفش انسان جا مانده
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français