پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

شرایط مالک شدن برخی از حیوانات ← → حکم کفشی که به جای کفش انسان جا مانده

عراض و صرف نظر کردن از مال

مسأله 1469. اگر فرد از مال خود صرف نظر کرده و از آن اعراض کند، این امر موجب نمی‌شود مال مذکور از ملکیّت وی خارج شود؛
البتّه، چنانچه دیگران اطمینان به رضایت مالک داشته باشند، می‌توانند در آن تصرّف کنند.[1]
شایان ذکر است، اگر مالک علاوه بر اعراض از مال خود، تملّک آن را برای دیگران مباح نماید، دیگران می‌توانند با در اختیار گرفتن و قصد تملّک، مالک آن گردند؛ مانند اینکه فرد اشیاء فرسوده و قدیمی منزل را که به آن احتیاج ندارد کنار خیابان، راه، داخل زباله­دانی­های عمومی قرار داده و هر گونه تصرّف در آن را بر عموم مباح کرده باشد.[2]


[1]. البتّه، تصرّف در اموال فرد محجور ماننـــد نابالغ احکام ویژه­ای دارد که در فصــل «حَجْر»، بیان می‌شــود.
[2]. در امثال این موارد، ظاهر حالی که حاکی از اعراض مالک و اباحۀ آن بر عموم باشد کافی است؛ امّا اگر چنین نباشد و شک در اعراض مالک از مال و اباحۀ آن بر دیگران باشد یا آنکه معلوم باشد مالکش از آن اعراض ننموده و تصرّف و استفاده از آن را مباح نکرده - مانند انگشتر، حلقه یا گردنبند طلایی که داخل زباله­دانی یافت می­شود و معلوم است که صاحبش اشتباهاً آن را همراه زباله­ها در زباله‌دانی انداخته - در صورتی که مال مذکور مجهول المالک محسوب شود، احکام مربوط به مال مجهول المالک که در مسائل «1454 و بعد از آن» ذکر شد، در مورد آن جاری می­شود.
شرایط مالک شدن برخی از حیوانات ← → حکم کفشی که به جای کفش انسان جا مانده
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français