پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

غصب مال وقفی ← → غصب مال از غاصب

خرید مال غصبی

مسأله 1536. اگر انسان بدون اطلاع از غصبی بودن مالی، آن را بخرد و تحویل بگیرد، مالک می­تواند برای دریافت مال خود و همین طور منافع آن با توضیحی که در مسألۀ «1497» ذکر شد، به خریدار مراجعه نماید و خریدار نیز در صورت پرداخت غرامت، می‌تواند به غاصب رجوع نماید؛
ولی اگر خریدار می­دانسته که مال غصبی است، برای دریافت غرامتی که به مالک پرداخته، نمی­تواند به غاصب رجوع نماید؛
البتّه، در هر صورت خریدار نیز می­تواند پولی را که به فروشنده (غاصب) داده، از وی مطالبه نماید.
مثال: فردی ماشین غصبی را بدون اطلاع از غصب بودن آن، در مقابل 100 میلیون تومان خریده و تحویل گرفته، چنانچه پس از یک ماه ماشین مذکور سرقت شود، به ‌گونه‌ای که امکان دست‌یابی به آن وجود نداشته باشد (در حکم تلف) و این در حالی باشد که ماشین مذکور - که شــیء قیمی محســوب می‌شــود - در هنگــام سرقــت، 120 میلیون تومان ارزش داشتــه و اجرت المثــل استفــادۀ یــک ماه از آن، یــک میلیون تومان باشد، ‌در این صورت چنانچه مالک به خریــدار مراجعــه کرده و 121 میلیون تومان غرامــت بگیــرد، خریــدار می‌توانــد علاوه بر پس گرفتــن 100 میلیــون تومانی که به غاصــب داده، عوض‌ 121 میلیون تومان غرامتی که به مالک داده را نیز از وی دریافت نماید؛
امّا اگر از غصبی بودن ماشین اطلاع داشته، نمی‌تواند 121 میلیون تومان غرامتی را که به مالک داده از وی بگیرد و فقط می­تواند 100­ میلیون تومانی را که به فروشنده (غاصب) داده از وی مطالبه نماید.
غصب مال وقفی ← → غصب مال از غاصب
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français