پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

2. همکاری در سرقت و مانند آن ← → ضمان اتلاف / تعریف ضمان اتلاف و انواع اتلاف

نمونه‌ها و شرایط ضمان اتلاف در ضمن چند مثال / 1. آسیب رساندن حیوان متعلّق به فرد به مال یا جان دیگری

مسأله 1552. اگر حیوانی از زراعت شخص دیگری بخورد یا مزرعۀ وی را خراب کند، در صورتی که صاحب حیوان همراه آن باشد، ضامن است.
امّا اگر صاحبش همراه حیوان نیست - مثل اینکه حیوان از محلّ نگهداری خود فرار کرده باشد - چنانچه این اتّفاق در زمانی رخ داده که معمولاً وظیفۀ صاحب مزرعه است که مراقب زراعت خود باشد، صاحب حیوان ضامن نیست؛
امّا اگر در غیر آن وقت بوده، صاحب حیوان ضامن محسوب می­شود.
مسأله 1553. اگر حیوانی بر انسان یا حیوان یا اموال دیگری خسارتی وارد کند، در صورتی که صاحب حیوان در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد - مثل اینکه حیوانی را که معمولاً می­بندند تا به کسی آسیب نرساند، نبسته باشد - ضامن است.
مسأله 1554. اگر حیوانی که در اختیار چوپان یا نگهبان یا در دست عاریه گیرنده یا مستأجر است، خسارتی به اموال دیگران وارد کند، افراد مذکور ضامن محسوب می­شوند، نه صاحب حیوان یا عاریه دهنده یا موجر.
2. همکاری در سرقت و مانند آن ← → ضمان اتلاف / تعریف ضمان اتلاف و انواع اتلاف
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français