پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به رؤیت هلال با چشم غیر مسلح در غروب روز چهارشنبه ٢٩ شعبان فردا پنجشنبه اول ماه مبارک رمضان است.
توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت داریم.
دفتر آقاى سیستانى (مدظله)

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

حَجْر / (احکام افرادی که از تصرّف در اموال خود ممنوع هستند) ← → سهم متعلّق به عَصَبه متوفّی از ارث

ارث زوجه در موارد اختلافی

مسأله 1602. از نظر اهل تسنّن، زوجه از همۀ دارایی شوهر اعم از منقول و غیر منقول (مانند زمین و غیر آن)، ارث میبرد، ولی مشهور فقهای امامیّه معتقدند، زوجه از زمین ملکی - نه از اصل آن و نه قیمت آن - ارث نمیبرد و تنها از قیمت اعیان غیر منقول (مثل قیمت بناء و درختان)، نه اصل آنها ارث میبرد.[1]
بنابراین، اگر مذهب اهل تسنّن بر همگان از جمله شیعه نافذ باشد، طوری که زوجه­ای که از اهل تسنّن است از زمین و اصل بناء و درختان ارث ببرد، در حالی که سایر ورثه، امامى مذهب باشند، در چنین محیطی چنانچه زوجه­ای مذهبش امامیّه است و سایر ورثۀ متوفّیٰ اهل تسنّن باشند، جایز است از باب «قاعدۀ مقاصّۀ نوعى» زوجۀ مذکور میراثى را که از زمین و اصل بناء و درختان - همانند دیگر ورثۀ اهل تسنّن - به او مى‌رسد، بگیرد.


[1]. تفصیل احکام ارث زوجه در جلد چهارم، فصل «ارث»، مبحث «ارث زن و شوهر» آمده است.
حَجْر / (احکام افرادی که از تصرّف در اموال خود ممنوع هستند) ← → سهم متعلّق به عَصَبه متوفّی از ارث
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français