پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

ولایت بر سفیه ← → ارتکاب عملی که کفّاره دارد توسط سفیه

عفو و گذشت سفیه از حقّ قصاص و مانند آن

مسأله 1659. اگر سفیه حقّ قصاص داشته باشد، می‌تواند گذشت نموده و فرد مورد نظر را عفو کند؛ امّا این حکم در مورد دیۀ شرعی و نیز ارش جنایت[1] جاری نیست.

[1]. «أرش جنایت» نوعی دیه است که مقدار آن در شرع مشخّص نشده است؛ مانند اینکه فرد به طحال یا کلیۀ کسی آسیب برساند؛ توضیح بیشتر در مورد معنای ارش جنایت در جلد چهارم، فصل «دیات»، مسألۀ «1422» ذکر می‌شود.
ولایت بر سفیه ← → ارتکاب عملی که کفّاره دارد توسط سفیه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français