پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

تصرّفات مجاز مریضی که بیماریش متّصل به فوت اوست ← → حکم طلب از متوفّی در صورتی که عین مال طلبکار موجود باشد

5. بیمار در بیماری متّصل به فوت / حکم بیماری غیر متّصل به فوت

مسأله 1685. بیماری که مریضیش متّصل به مرگش نشود در مورد تصرّفاتی که انجام می‌دهد، مانند فرد سالم است. بنابراین، می‌تواند در تمام اموال خود به هر صورت که بخواهد تصرّف کند.[1]

[1]. البتّه همان طور که در جلد چهارم، فصل «وصیّت» ذکر می‌شود، وصیّت مالی هر فرد - چه سالم و چه بیمار- تنها در یک سوّم مال وی صحیح است؛ مگر آنکه ورثه بالغ رشید، مقدار بیشتر از ثلث را اجازه دهند.
تصرّفات مجاز مریضی که بیماریش متّصل به فوت اوست ← → حکم طلب از متوفّی در صورتی که عین مال طلبکار موجود باشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français