پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

13ـ دروغ و دشنام و فخر کردن حرام ← → 11 ـ نگاه کردن در آینه

12ـ پوشیدن چکمه و جوراب براى مرد

مسأله 248 : براى مرد محرم حرام است چیزى بپوشد که تمام روى پاى او را بپوشاند، مانند جوراب و چکمه، مگر در حال ناچارى، مثل اینکه نعلین و یا مانند آن براى او فراهم نشود و ناچار شود چکمه بپوشد، که در این صورت جایز است، ولى بنا بر احتیاط باید روى آن را پاره و دو قسمت کند و بعداً بپوشد .
بلى جایز است چیزى بپوشد که قسمتى از روى پا را می‌پوشاند، همچنان که جایز است همه روى آن را بدون پوشیدن چیزى بپوشاند، مثل اینکه یک طرف رداء خود را بر آن در حال نشستن بیندازد .
و در پوشیدن چکمه و مانند آن کفاره اى واجب نیست، ولى بنا بر احتیاط اگر عمداً جوراب یا مانند آن را بپوشد، باید یک گوسفند کفاره بدهد .
و براى زن پوشیدن چکمه و جوراب، و مانند اینها از چیزهایی که همه روى پا را می‌پوشاند، اشکالى ندارد .
13ـ دروغ و دشنام و فخر کردن حرام ← → 11 ـ نگاه کردن در آینه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français