پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

15ـ کشتن جانوران بدن ← → 13ـ دروغ و دشنام و فخر کردن حرام

14 ـ جدال نمودن

مسأله250 : جدال کردن ( و آن کلامى است که مشتمل بر قسم خوردن به ذات اقدس الهى باشد براى اثبات یا نفى مطلبى )، بر محرم حرام است، و اظهر این است که حرمت جدال اختصاص به این ندارد که براى قسم خوردن بگوید ( بله و الله ) و یا ( نه و الله )، بلکه هر قسمى که به خداوند بخورد جدال خواهد بود، خواه با کلمه ( الله ) باشد یا نباشد، و خواه در اوّل صیغه قسمت کلمه ( نه ) و یا کلمه ( بله ) باشد و یا نباشد، و خواه قسم خوردن به زبان عربى یا به زبانهاى دیگر باشد .
و امّا قسم خوردن به بقیه مقدّسات هیچ اثرى ندارد، تا چه رسد به مانند ( نه به جان مردم) و یا ( بله به جان خودم )، همچنان که قسم خوردنى که براى خبر دادن نباشد هیچ اثرى ندارد، مانند قسم خوردن براى التماس چیزى از دیگرى، مثل این قسم ( تو را به خدا این را به من بده )، و یا مانند قسم خوردن براى تاکید عزم و اراده خود که فلان کار را در آینده می‌کند و یا نمی‌کند، مثل این قسم ( و الله این چیز را به تو خواهم داد ) .
و بعضى از فقها فرموده اند که : براى تحقق جدال در قسم راست باید سه بار قسم پشت سر هم تکرار شود، و اگر نه، جدال شرعاً محقق نمی‌شود، و این فرمایش خالى از وجه نیست، ولى احوط این است که با یک بار هم محقق می‌شود، و امّا در قسم دروغ اشکالى نیست که تکرار شدن آن در محقق شدن جدال لازم نیست .
مسأله251 : اگر ترک جدال موجب ضرر مکلف شود، مانند اینکه موجب از بین رفتن حق او باشد، در این صورت جدال کردن جایز است .
مسأله252 : اگر جدال کننده سه بار پشت سر هم قسم راست بخورد، باید یک گوسفند کفاره بدهد، و در صورتى که قسم های پشت سر او بیش از سه بار باشد کفاره تکرار نمی‌شود .
بلى اگر بعد از سه بار یا بیشتر قسم ـ پشت سر هم ـ خوردن کفاره بدهد، و یا سه بار پشت سر هم قسم بخورد و پس از فاصله دو باره سه بار یا بیشتر پشت سر هم قسم بخورد، در این دو صورت باید یک کفاره دیگر بدهد .
و اگر یک بار قسم دروغ بخورد یک گوسفند باید کفاره بدهد، و اگر دو بار قسم دروغ بخورد دو گوسفند و اگر سه بار قسم بخورد یک گاو باید کفاره بدهد، و در صورتى که بیش از سه بار قسم دروغ بخورد و در میان قسم خوردنها کفاره نداده باشد کفاره تکرار نخواهد شد .
و اگر کفاره را داد و دوباره قسم دروغ خورد باید بترتیبى که گذشت کفاره بدهد .
و اگر دو بار قسم دروغ خورد آنگاه کفاره داد، و سپس یک بار دیگر قسم دروغ خورد، واجب است یک گوسفند کفاره بدهد نه گاو .
15ـ کشتن جانوران بدن ← → 13ـ دروغ و دشنام و فخر کردن حرام
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français