پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

17 ـ روغن مالى بدن ← → 15ـ کشتن جانوران بدن

16 ـ زینت نمودن

مسأله 254 : مرد محرم و زنى که در حال احرام است بنا بر احتیاط باید از هر چیزى که عرفاً زینت شمرده می‌شود اجتناب نمایند، خواه به‌قصد زینت باشد یا نباشد، و از جمله چیزهایی که زینت شمرده می‌شود حنا بستن به کیفیتى که متعارف است می‌باشد .
بلى در صورتى که بستن حنا زینت شمرده نشود اشکالى ندارد، مانند اینکه بستن آن براى درمان و مانند آن باشد، و همچنین بستن آن قبل از احرام اشکالى ندارد، هرچند اثر آن تا بعد از احرام هم باقى بماند .
مسأله 255 : پوشیدن انگشتر در حال احرام اگر به‌قصد زینت نباشد، اشکالى ندارد، مثل اینکه به‌قصد انجام مستحب شرعى، یا به‌قصد نگهدارى آن از گم شدن، یا به‌قصد شمردن شوطهاى طواف با آن و مانند آن انگشتر را بپوشد، و امّا پوشیدن آن به‌قصد زینت بنا بر احتیاط جایز نیست .
مسأله 256 : براى زنى که در حال احرام است حرام است که زیور را به‌قصد زینت بپوشد، بلکه احوط ترک آن است هرچند بقصد زینت نباشد، بلى پوشیدن زیورهایی که قبل از احرام عادت به پوشیدن آنها داشته اشکالى ندارد، ولى بنا بر احوط و اولى آنها براى شوهرش و مردانى که با او محرم‌اند ظاهر نسازد و نشان ندهد .
و زینت نمودن در تمام صورتهاى ذکر شده کفاره ندارد .
17 ـ روغن مالى بدن ← → 15ـ کشتن جانوران بدن
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français