پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

مستحبات دخول حرم ← → مستحبات احرام

مکروهات احرام

در احرام چند چیز مکروه است:
(1) احرام در جامه سیاه، بلکه احوط ترک آن است، و افضل احرام در جامه سفید است.
(2) خوابیدن محرم در رخت و بالش زرد رنگ.
(3) احرام بستن در جامه چرکین، و اگر جامه در حال احرام چرک شود بهتر آن است که مکلف مادامى که در حال احرام است آن را نشوید ولى تعویض آن اشکالى ندارد.
(4) احرام بستن در جامه نقشه دار و مانند آن.
(5) استعمال حنا پیش از احرام در صورتى که اثر آن تا حال احرام باقى بماند.
(6) حمام رفتن، و اولى بلکه احوط آن است که محرم بدن خود را نساید.
(7) لبیک گفتن محرم در جواب کسی که او را صدا نماید، بلکه احوط ترک آن است.
مستحبات دخول حرم ← → مستحبات احرام
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français