پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » فقه برای غرب نشینان

باب دوم : معاملات ـ فصل 9 ـ مسائل بانوان ← → باب دوم : معاملات ـ فصل 7 ـ ازدواج

باب دوم : معاملات ـ فصل 8 ـ مسائل جوانان

بسیاری از جوانان مسلمان به قصد تحصیل، به برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی وارد می شوند و به طور موقّت و یا دایم در آنجا می مانند. و چون هر جوان مسلمان خود را متعهد می داند خواه ناخواه با مشکلات و سؤالات خاصی رو به رو می شود و خواهان پاسخ مناسب است. و به همین سبب، من پاره ای احکام شرعی را برای آن جوانان متعهد که در کشورهای غربی زندگی می کنند، توضیح می دهم.
مسئله 453ـ فقها به صراحت فرموده اند: به زنان نامحرم نمی توان به قصد ریبه و لذّت نگریست، و منظورشان از لذّت، نگاه شهوت آلود و مرادشان از ریبه، بیم وقوع در حرام است.
مسئله 454ـ نگاه کردن به زنان بی حجابی که اگر آنان منع شوند، اعتنا نمی نمایند، جایز است امّا نه به قصد لذّت جنسی. پس می توان به رو، دو دست، دو پا و هر عضوی از اندام را که معمولاً باز می گذارند، اگر چه باز هم باشد نمی توان نگریست. وانگهی نگاه نباید از روی شهوت و میل جنسی باشد و بیننده، بیم وقوع در گناه، نداشته باشد.
مسئله 455ـ مرد به مرد و زن به زن نمی توانند از روی شهوت جنسی بنگرند.
مسئله 456ـ لواط و هم جنس بازی حرام است چنانکه مساحقه که هم جنس بازی زنان است، حرام می باشد.
مسئله 457ـ استمنا، به هر وسیله باشد حرام است.
مسئله 458ـ بنابر احتیاط واجب، نگاه به عکس های قبیح و فیلم های باز اگر چه با لذّت جنسی و یا ریبه هم نباشد، حرام است.
مسئله 459ـ خانه های فساد، دستگاهی تولید کرده اند که ویژگی های دستگاه تناسلی زن را دارد و مرد می تواند آن را به هنگام خواب روی آلت تناسلی خود قرار دهد و با آن مأنوس شود بنابر احتیاط واجب آن را استعمال نکند اگر چه قصد انزال هم نداشته باشد و در این مسئله همسر داشتن و نداشتن فرق نمی کند.
مسئله 460ـ مرد می تواند برای جلوگیری از بارداری همسرش از کاندوم (کاپوت) استفاده کند امّا بنابر احتیاط واجب، باید رضایت او را به دست آورد.
مسئله 461ـ هیچ مرد مسلمانی نمی تواند به استخرهای مختلط و یا دیگر اماکن فساد برود در صورتی که گناه به دنبال آن باشد بلکه بنابر احتیاط واجب هر چند حرام هم به دنبال نداشته باشد از رفتن به آنگونه جاها خودداری کند.
مسئله 462ـ هیچ مرد مسلمانی نمی تواند با یک زن نامحرم دست بدهد مگر با مانعی مثل دستکش و غیره، و اگر دست ندادن، وی را به ضرر و زحمت غیر قابل تحمّل بیندازد در این صورت مصاحفه و دست دادن، فقط به اندازه ضروری جایز می شود.
مسئله 463ـ یک مرد جوان می تواند خواهر جوان و یا خاله، عمه و یا دختران کوچک را از روی مهر و محبّت و بدون شهوت ببوسد امّا توأم با شهوت، جایز نمی باشد.
مسئله 464ـ بازی با شطرنج حرام است اعم از آنکه با پول و برد و باخت باشد و یا بدون آن. و همچنین بازی مزبور به وسیله دستگاه کامپیوتر در صورتی که هر دو طرف بازی، دستگاه باشند حرام می باشد و بنابر احتیاط واجب اگر یک طرف بازی شخص و طرف دیگر دستگاه کامپیوتر باشد باز چنان بازی، ترک شود.
مسئله 465ـ بازی با همه انواع آلات قمار، حرام است مانند ورق، اگر گرو در میان بگذارند و بنابر احتیاط واجب اگر چه گرو هم در میان نباشد باز، ترک شود.
مسئله 466ـ بازی و مشاهده ورزش هایی مثل فوتبال، بسکتبال، والیبال، کایت، پینگ پونگ و جز آنها چه در میدان های ورزش، باشگاهها و استادیوم ها و یا بر روی صفحه تلویزیون جایز است اعم از آن که پولی پرداخت شود و یا نه به شرط آن که چنان کاری، به عمل حرام نکشد مثل نگاه شهوت و هوس آلود و یا ترک نماز.
مسئله 467ـ تمرین کشتی و بوکس، بدون گرو و با پول اگر موجب ضرر و آسسیب جدّی بدنی نباشد جایز است.
مسئله 468ـ بنابر احتیاط واجب، مرد نباید ریش خود را بتراشد هم چنانکه جایز نیست موی چانه را نگاهدارد و بقیه موی صورت را بتراشد هم. مسئله 469ـ مرد اگر به قصد معالجه و امثال آن و یا به سبب ضرر و زیان و یا زحمت فوق العاده و یا استهزاء و مسخره مردم که غیر قابل تحمّل است، ناچار شود ریش خود را بتراشد، چنان کاری جایز است.
و اینک نمونه هایی از استفتائها و پاسخ های آیت الله العظمی سیستانی دام ظلّه العالی:
مسئله 470ـ پدری به دوست فرزند خود می سپارد که رفتار او را زیر نظر بگیرد و پس از مدتی از آن دوست راجع به نوع رفتار فرزندش سؤال می کند آیا آن دوست جایز است برخی خصوصیات پسرا را که دوست ندارد پدر از آنها آگاه شود برای پدر وی بازگو کند؟
جواب: جایز نیست مگر زمانی که آن خصوصیات، گناهی باشد که جلوگیری از آن واجب است و با کمتر از افشای راز میسّر نباشد.
مسئله 471ـ مقصود از این جمله که گویند: "نگاه اوّل برای تو و نگاه دوم به ضرر تو می باشد" چیست؟
و آیا نگاه نخست را می توان طول داد و در زن دقّت کرد طوری که هنوز نگاه اوّل باشد چنانکه برخی می پندارد؟
جواب: ظاهراً، مقصود از آن جمله فرق گذاشتن میان دو نوع نگاه است به این معنی که نگاه اوّل معمولاً اتفاقی و گذراست و هرگز به هدف لذّت جویی نیست بر خلاف نظر دوم که هدف دار و همراه نوعی شهوت است و بدین جهت مضرّ می باشد چنانکه امام صادق (علیه السلام) فرمود: نگاه پس از نگاه، در دل تخم شهوت افشانده و بیننده را به فتنه اندازد و به هر حال مقصود از نگاه اول، اوّل عددی نیست هر چند در شروع هدف دار بوده باشد چنانکه منظور از نگاه دوم نگاهی است که به هدف چشم چرانی و معصیت صورت بگیرد نه آنکه یک لحظه به دور از شهوت بنگرد.
مسئله 472ـ در حرمت نگاه به زن نامحرم عبارت هایی به کار می رود که لا اقل برای عده ای چندان واضح نیستند مثل ریبه، لذت وشهوت، لطفاً توضیح دهید آیا همه این عبارت به یک معنی است؟
جواب: مقصود از کلمه های لذت و شهوت،لذت جویی و شهوت جنسی است و نه هر لذت و شهوت طبیعی که از نگاه به منظر های زیبا و دل انگیز حاصل میشود ومنظور از ریبه، بیم گرفتاری به گناه است.
مسئله 473ـ مرز لذٌت حرام چیست؟
جواب: پایین ترین مرز لذت حرام، نخستین مرتبه احساس جنسی است.
مسئله 474ـ در مدارس رسمی انگلستان و شاید برخی کشورهای غربی دیگر برای دختران و پسران جوان، ماده درسی ویژه ای در زمینه مسائل جنسی میگنجانندو آن را با تصویرومانکن آلت تناسلی همراه میکنند آیا شاگردان جوان در چنین کلاسی میتوانند حاضر شوند و آیا والدین باید جلو فرزندان رابگیرند هرگاه جوان خودبه شرکت در آن کلاس رغبت نشان دهد و بپندارد که این اطلاعات در آینده برای او مفید خواهد بود؟
جواب: اگر حضور در این کلاس همراه با حرام نباشد مانند نگاه شهوانی و یا در اثر آموزش جنسی به انحراف اخلاقی کشیده نشود مانعی ندارد.
مسئله 475ـ آیا در مجالس بانوان و در حضور آنان میتوان غزلهای عاشقانه خواند اعم از آنکه هدف عشق بازی با آنان باشد یانه؟به ویژه اگر آن زنان دارای همسر نباشند و آن اشعار غزلی در وجود آنان موثر واقع شود؟
جواب: چنان کاری جایز نیست.
مسئله 476ـ آیا جایز است با بانوان، عاشقانه بدون لذت جنسی و یا ریبه و یا فرخوانی به فعل حرام، صحبت کرد؟ جواب: بنابر احتیاط جایز نیست.
مسئله 477ـ آیا غزلسرایی به شعر و یا غیر شعر، با یک زن معیّن و یا عموم زنان، جایز است؟
جواب: اگر در آن غزلها،ـ درخواست حرام نباشد و یا مفسده دیگر را در پی نداشته باشد، اشکالی ندارد.
مسئله 478ـ آیا جایز است با بانوانی بدون لذّت جنسی هم صحبت شد به آن قصد که نسبت به یکی از ایشان شناخت پیدا کند و سپس پیشنهاد ازدواج موقّت دهد؟
جواب: اگر صحبت، از اندازه خارج نباشد و طوری نشود که با زن بیگانه و نامحرم آنگونه صحبت نمی کنند، مانعی ندارد.
مسئله 479ـ در اروپا چنان مد شده است که مردان گوشواره های زنانه در یک و یا هر دو گوش می آویزند آیا تچنین عملی، جایز است؟ جواب: اگر طلا باشد جایز نیست و بنابر احتیاط، به طور مطلق جایز نمی باشد.
مسئله 480ـ اگر کسی اولین بار ریش خود را بتراشد و حرام مرتکب شود آیا او در نوبت های بعدی می تواند تیغ بر صورتش بگذارند؟ جواب: احتیاط واجب ترک آن است.
مسئله 481ـ گاهی برخی شرکت های اروپایی برای استخدام در شرکت خود امتیازی برای افراد ریش تراشیده قایل می شوند آیا جایز است برای استخدام در آن شرکت، ریش را تراشید؟
جواب: بنابر حرمت ریش تراشی، چنانکه مقتضای احتیاط است مطلب فرضی سؤال، جایز نمی شود.
مسئله 482ـ آیا تراشیدن موی صورت و باقی گذاشتن مو بر چانه حرام است؟
جواب: بنابر احتیاط، ریش تراشی حرام است و تراشیدن موهای صورت که بر روی دو فک روییده مشمول حکم ریش تراشی است امّا تراشیدن موی گونه ها، اشکال ندارد.
مسئله 483ـ آیا انواع قمار را می توان با ماشین حساب و یا کامپیوتر، بازی کرد بدون برد و باخت و یا حتی با وجود برد و باخت؟ جواب: جایز نیست و آن در حکم قمار بازی با وسایل معمولی است.
مسئله 484ـ برخی بازی های حلال و از آن جمله بازی زر، جایز است؟
جواب: اگر "زر" از وسایل مخصوص قمار نباشد مانعی ندارد که بدانوسیله بازی کنند.
مسئله 485ـ آیا نگاه کردن به قسمت هایی از اندام زنان غیر مسلمان که در تابستان عادت به پوشاندن آن ندارد جایز است؟
جواب: اگر لذت جنسی و یا خوف وقوع در حرام نباشد، مانعی ندارد.
مسئله 486ـ آیا نگاه کردن به عکس زن با حجابی که در عکس بدون حجاب است، جایز است؟
جواب: احتیاط آن است که به غیر از صورت و دو دست از آن عکس نگاه نشود و امّا صورت و دو دست بدون ریبه و لذت جنسی، جایز می باشد.
مسئله 487ـ آیا نگاه به تصویر تلویزیونی و غیر تلویزیونی زنان غیر مسلمانی که پوشش ندارد و برهنه و یا شبه برهنه هستند جایز است؟ آن هم به قصد کنجکاوی و امثال آن، با این که اطمینان نداریم لذّت جنسی حاصل شود. و در خیابان ها نگاه به زنان نه به آن قصد که گذشت بلکه به نیّت تحریک شدن مرد نسبت به همسر خود، چطور است؟
جواب: نگاه کردن به صحنه های برهنه، به طور مستقیم و یا در صفحه تلویزیون و امثال آن جایز نیست بلکه احتیاط واجب آن است به طور مطلق به آن مناظر نگاه نکند.
مسئله 488ـ آیا دیدن میان پرده های تحریک کننده با این که مطمئن نیستیم در ما اثر نگذارد جایز است؟
جواب: اگر در آن میان پرده ها، برهنه باشند بنابر احتیاط نگاه نشود.
مسئله 489ـ آیا به فیلم های جنسی بدون لذت جنسی می توان نگریست؟
جواب: به طور مطلق جایز نیست.
مسئله 490ـ در برخی کشورها، ایستگاههای تلویزیونی ویژه ای وجود دارد با کانالهای اختصاصی که ماهانه حق اشتراک دریافت می کنند و در غیر نیمه شب برنامه هایی که به فساد اختصاص ندارد ارائه می دهند امّا از نیمه شب به بعد فیلمهای باز و برهنه پخش می کنند آیا شرکت در چنان امر و پرداخت حق اشتراک جایز است؟
جواب: جایز نیست مگر آن که به خود و دیگران اطمینان داشته باشد که برنامه های فاسد را نگاه نخواهند کرد.
مسئله 491ـ در برخی کشورها کسی که وارد مجلسی می شود با همه و حتی بانوان بدون لذّت جنسی دست می دهد و اگر از دست دادن با زنان خودداری کند چنان رفتاری خارج از نزاکت به حساب آمده و غالباً توهین به زن و تحقیر اوشمرده می شود و به نظر ایشان عکس العمل منفی به دنبال دارد آیا در این صورت دست دادن با زنان نا محرم جایز است؟
جواب: جایز نیست و باید موقعیت را بسنجد یا با هیچ کس دست ندهد و یا دستکش به دست کند و اگر چنین چیزی ممکن نشد و امتناع از دست دادن هم زحمت فوق العاده ایجاد کرد در این صورت جایز است و همه این حرف ها در جایی است که حضور در چنان مجلسی لازم و ضروری باشد و در غیر این صورت حضور در آن مجلس که مستلزم فعل حرام است، جایز نمی باشد.
مسئله 492ـ در کشورهای اروپایی دست دادن به عنوان سلام و درود مطرح است گاهی ترک آن کار به محرومیت و اخراج از کارخانه و مدرسه و امثال آن می کشد، آیا یک مرد و یا یک زن مسلمان می تواند در چنین حالات استثنایی دست بدهد؟
جواب: اگر با پوشیدن دستکش و امثال آن نمی شود از آن مشکل رهایی یافت جایز است مرد و یا زن مسلمان با دیگری مصافحه کند آنجا که ترک چنان کاری موجب ضرر و زیان طاقت رسا می شود.
مسئله 493ـ آیا مسلمانی که در اروپا زندگی می کند می تواند با یک زن غیر مسلمان ازدواج کند آنجا که زن مسلمان پیدا نمی شود و اختلاف زبان، دین و تعلیم و تربیت و ارزش ها و عادت و آداب اجتماعی فراوان فرق می کند؟!
جواب: بنابر احتیاط، ازدواج دائم با زن کتابی جایز نیست و امّا ازدواج موقّت هر چند که جایز است امّا توصیه می کنیم که آن نیز ترک شود زیرا به تولید مثل منتهی می شود و این در صورتی است که او دارای همسر مسلمان نباشد اعم از حضور و یا غیاب. وگرنه بدون اجازه او ازدواج موقّت هم جایز نیست بلکه بنابر احتیاط واجب اگر همسرش اجازه هم بدهد باز جایز نمی باشد.
مسئله 494ـ بعضی شرکت ها، دستگاهی ساخته اند مانند آلت تناسلی زن که بعضی مردان به هنگام خواب و به قصد لذت جنسی آن را روی آلت تناسلی خود می گذارند آیا این کار نوعی استمنای حرام به حساب می آید؟
جواب: اگر عادتاً موجب خروج منی می شود و یا مقصود او خروج منی باشد و منی بیرون آید حرام است بلکه احتیاط واجب آن است که با وجود
اطمینان به عدم خروج منی باز اجتناب شود.
مسئله 495ـ روبوسی و معانقه مردان با یکدیگر از روی شهوت جنسی چطور است؟ و اگر مسئله از این حد هم بگذرد و به برخی کارهای ناشایست برسد چطور است؟
جواب: همه این کارها حرام است هر چند که درجه حرمت ها، متفاوت می باشد.
باب دوم : معاملات ـ فصل 9 ـ مسائل بانوان ← → باب دوم : معاملات ـ فصل 7 ـ ازدواج
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français