پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » حیض

۱ پرسش: منظور از سه روز یا ده روز در احکام حیض یا استحاضه چند ساعت است؟
پاسخ: اگر خون در روز شروع شود سه روز با ۷۲ ساعت کامل می شود و ۱۰ روز با ۲۴۰ ساعت کامل می شود.
بله اگر مثلا ساعت ۲۲ روز شنبه خون شروع شود (یعنی در شب شروع خون باشد نه در روز) نیاز نیست تا ساعت ۲۲ صبر کند بلکه غروب سه شنبه سه روز او کامل می شود. و همچنین در غروب سه شنبه هفته بعد، دهه حیض تمام می شود.
sistani.org/25978
۲ پرسش: سن واقعی یائسگی بانوان چند سال است ؟
پاسخ: در باب حیض اگر خون ببیند تا شصت سال قمری* است.
و در باب عدّه پنجاه سال قمری است* البته با فرض مایوس شدن از امدن خون ولی اگر خون ادامه دارد تا شصت سال قمری عده دارد .
* شصت سال قمری معادل ۵۸ سال و ۸۰ روز تقریبا.
* پنجاه سال قمری معادل ۴۸ سال و شش ماه تقریبا.
sistani.org/12318
۳ پرسش: آیا بانوان حائض می توانند بیشتر از هفت آیه از قرآن بخوانند به جز آیات سجده و اگرچنان کاری جایز و مکروه باشد معنی کراهت آن چیست؟
پاسخ: خواندن بیش از هفت آیه از قرآن که سجده واجب ندارد جایز است و به گفته جمعی از فقها کراهت دارد و معنای کراهت در اینجا کمتر بودن ثواب می باشد.
sistani.org/12319
۴ پرسش: در موسم حج برخی بانوان داروهای طبّی مصرف می کنند تا عادت ماهانه را به تأخیر بندازند امّا در همان روزهای عادت به طور منقطع (ناپیوسته) خون می بینند آیا چنین خونی، حیض است؟
پاسخ: اگر این لکه های خون سه روز پی در پی نباشند (یعنی وسطش پاک میشود و دوباره خون برمیگردد) استحاضه است و اعمال صحیح است و باید به وظیفه استحاضه فقط عمل کند، ولی اگر سه روز یا بیشتر خون قطع نشود و متصل باشد اگر چه در درون رحم باشد، حیض است .
sistani.org/12320
۵ پرسش: در سه روز اول خونریزی چند دقیقه اگر خون حیض قطع بشود به حیض ضرر می رساند و آن خون حیض محسوب نمی شود ؟
پاسخ: معیار آن است که قطع خون به این مقدار در ایام حیض نزد زنها متعارف باشد، و بعید نیست که ربع و یا نصف ساعت ضرر به استمرار حیض نمی رساند.
sistani.org/25979
۶ پرسش: اگر زن حائض روز هفتم خونش قطع شد و غسل کرد ولی بعد از غسل مایع زرد یا صورتی خارج شد آیا باید غسل کند یعنی این زردی و صورتی جزو حیض است؟
آیا نزدیکی در این حالت جایز است؟
پاسخ: اگر زن به هنگام وارسی خود در اواخر عادت ماهیانه بر روی پنبه ترشحات زردی یا صورتی یا نارنجی یا سیاه ببیند، تا هنگامی که از ده روز نگذشته باشد حیض شمرده می شود و نزدیکی حرام است، ولی اگر بعد از قطع شدن کامل خون، ترشحات دیگری غیر از خون ببیند که یقین دارد ربطی به عادت ماهیانه ندارد، این ترشحات پاک است هرچند رنگش رو به زردی باشد و غسل ندارد و نزدیکی مانعی ندارد.
sistani.org/12342
۷ پرسش: قرائت سوره "فصلت" و "سجده" و "نجم" و "علق" برای زن حائض چه حکمی دارد؟
پاسخ: اشکال ندارد و فقط آیاتی که سجده واجب دارد نباید خوانده شود.
sistani.org/12321
۸ پرسش: دختر من دوازده ساله است وتازه عادت ماهانه شده است ولی مرتب خونریزی دارد و دکتر هم می گوید این امر در شروع عادت ماهانه دختران طبیعی است، تکلیف نمازهای او چیست ؟
پاسخ: اگر خون از ده روز تجاوز نکرد همش حیض است و اگر تجاوز کرد وهمه آن یک نواخت بود به مقدار ایام عادت دختران فامیل هم سن وسال او حیض قرار می دهد و ما بقی استحاضه است و اگر یک نواخت نبود آن چه به صفات حیض باشد، حیض است، و ما بقی استحاضه است و اگر عادت دختران فامیل مختلف است می تواند ۷ روز حیض حساب کند .
sistani.org/12322
۹ پرسش: برای خانمهایی که عذر شرعی دارند تا چه حدی می توانند به ضریح ائمه (علیهم السلام) نزدیک شوند ؟
پاسخ: نشستن در صحن‌ها و رواق‌های حرم امامان معصوم که مسجد نباشد اشکال ندارد، ولی در رواقی که ضریح در آن قرار دارد به احتیاط واجب نمی تواند در آنجا بنشیند و می تواند از یک درب داخل شود و از درب دیگری خارج شود.
sistani.org/12323
۱۰ پرسش: آیا میشود در ایام حیض به حمام رفت ؟
پاسخ: مانعی ندارد.
sistani.org/12324
۱۱ پرسش: آیا زردی بجا مانده از لکه بینی خانمها بر روی لباسها که بعد از شستشو باقی مانده است نجس است یا خیر لکه های بعد از حیض که بعد از شستشو بر روی لباس می ماند چطور ؟
پاسخ: در صورتیکه فقط رنگ باشد و جرم نداشته باشد، آن لکه خون نیست و لباس پاک شده.
sistani.org/12326
۱۲ پرسش: حوله یا لباسی که قبل از غسل در موقع حیض استفاده شد (آلوده به خون نشد) آیا بعد از غسل می توانیم از آن حوله استفاده کنیم یا نجس است؟
پاسخ: پاک است و میتوانید استفاده کنید.
sistani.org/12327
۱۳ پرسش: خواندن و یا حفظ قرآن در ایام حیض یا جنابت یا نفاس چه حکمی دارد؟
پاسخ: خواندن یا حفظ قرآن کریم برای حائض یا جنب و یا نفساء اشکال ندارد، مگر آیات سجده واجب .
و سجده های واجب در سوره (سجده) آیه پانزدهم و سوره (فصلت) آیه سی وهفتم و سوره (النجم) آیه شصت و دوم و سوره (علق) آیه نوزدهم می باشند.
sistani.org/12343
۱۴ پرسش: دوره عادت ماهیانه ام منظم نیست اکثرا جلو و گاهی عقب می افتد چندین بارهم حدود یک هفته قبل از شروعش لک می بینم وبعد از ان به تدریج خون بیشتر می‌شود وجمعا از ده روز تجاوز میکند در این حال تکلیف را بفرماید؟
پاسخ: اگر لکه ها متصل و پیوسته باشند (یعنی هیچ پاکی بینشان نباشد) شروع لکه ها حیض به حساب می اید پس اگر مجموع خون و لکه ها از ده روز تجاوز کرد باید به مقدار همیشگی عادت خود حیض حساب کند مثلا اگر همیشه ۸ روزه بوده ، تا هشت روز را حیض قرار دهد و بقیه را استحاضه حساب کند، ولی اگر عادت ماهانه مشخصی ندارد، پس اگر در زنان فامیل عادت مشخصی دارند به همان تعداد حساب کند و اگر نباشد میتوانید هفت روز را حیض وما بقی را استحاضه قرار دهد.
sistani.org/12329
۱۵ پرسش: برای خانمها در عادت ماهیانه مربوط به سوره های سجده دار باید کل سوره را سجده کند؟
پاسخ: فقط برای آیه سجده دار سجده لازم است ، البته خواندن آیات سجده در هنگام عادت ماهانه جایز نیست ولی شنیدن آن اشکال ندارد.
sistani.org/12330
۱۶ پرسش: نزدیکی با زن در هنگام حیض چه حکمی دارد؟
پاسخ: نزدیکی از قبُل (جلو) حرام است و همچنین به احتیاط واجب از پشت چنانچه بدون رضایت زن باشد.
sistani.org/12331
۱۷ پرسش: اگر زن وشوهر بعد از نزدیکی بفهمند زن حائض است تکلیف چیست ؟
پاسخ: چون نمی دانسته اند گناهی مرتکب نشده اند و زن بعد از پاک شدن برای حیض و جنابت یک غسل انجام میدهد.
sistani.org/12333
۱۸ پرسش: اگر ربع ساعت بعد از اذان ظهر عادت شوم و نماز نخوانده باشم آیا باید قضای آن را بجا بیاورم؟
پاسخ: قضا لازم است.
sistani.org/12334
۱۹ پرسش: آیا شنیدن تمام آیات سجده واجب به صورت مستقیم برای خانم حائض اشکال دارد ؟
پاسخ: شنیدن حرام نیست ولی اگر آیه سجده دار را شنید باید سجده کند.
sistani.org/12335
۲۰ پرسش: اگر فقط روز اول خون بیرون آمد و تا ده روز در داخل رحم خون بود چه وقت غسل کند ؟
پاسخ: اگر مجموع آلودگی از ده روز تجاوز نکرد همه آن حیض است و پس از پاک شدن کامل باید غسل کند و اگر از ده روز تجاوز کرد، پس اگر عادت عددی نداشته باشد روزهایی که خون صفات حیض داشته باشد حیض است و غیر آن استحاضه است و اگر همه آن یک نواخت باشد و عدد مشخص در زنان فامیل نباشد می تواند عددی را که مناسب او از ۳ تا ۱۰ حیض قرار دهد و بهتر است هفت را انتخاب کند و مابقی را استحاضه قرار می دهد .
sistani.org/12336
۲۱ پرسش: در حیض منظور از پاک شدن چیست ؟
پاسخ: منظور این است که هییچ خونی نباشد حتی در باطن واژن هم خون نباشد .
sistani.org/12338
۲۲ پرسش: آیا زن در حال عادت ماهانه (حیض) می تواند عقد کند ؟
پاسخ: اشکال ندارد .
sistani.org/12339
۲۳ پرسش: تا به حال سابقه نداشته که من لک بینی داشته باشم و عادت ماهانه ام مرتب بوده، الان که در ماه مبارک رمضان هستیم طبق هر ماه سر موقع اتفاق افتاده ولی بصورت لک بینی مختصر که به شکل حیض نیست ولی زمان حیض می باشد که من هر روز قبل از اذان غسل می کنم و روزه می گیرم ولی در حین روز به طور مختصر لک قهوه ای رنگ می بینم، نمی دانم روزه های این روزها به چه صورت است؟ آیا باید قضای آن را بگیرم؟
پاسخ: اگر زمان حیض باشد و خون سه روز مستمر و متصل باشد هرچند اولش بیرون بیاید و پس از آن بیرون نیاید ولی طوری است که اگر پنبه ای را داخل کنید آلوده می شود حیض به حساب می آید ولی اگر منقطع شود (در میان این سه روز مثلا یکی دو ساعت کاملا پاک می شوید و دوباره خون میبینید) حیض نیست بلکه استحاضه است.
sistani.org/12340
۲۴ پرسش: دختری دارم ۱۱ ساله که مشکل ذهنی دارد او در اوایل آبانماه تکلیف شده و دوران پریود او را شروع گردید. سؤال من این است که پس از اتمام هر دوره پریود با توجه به اینکه او مشکل ذهنی دارد آیا من میتوانم هنگام استحمام ایشان نیت غسل نمایم و ایشان را غسل بدهم یا خیر و یا اگر راه دیگری وجود دارد لطفاً بفرمائید؟
پاسخ: اگر مسائل را درک نمی کند تکلیفی بر او نیست و لازم نیست غسل کند ولی اگر عقل دارد و متوجه می شود باید به او بگویید که باید غسل حیض کند. و همین کافی است و نیت چیزی نیست که به زبان بیاورد .
sistani.org/12341
۲۵ پرسش: خواندن زیارت عاشورا و سجده آن و سایر دعاها برای کسی در حالت حیض یا جنابت است چه حکمی دارد؟
پاسخ: اشکال ندارد.
sistani.org/20200
۲۶ پرسش: اگر زنی در هنگام عادت ماهیانه یا دانسته و یا ندانسته با شوهر خود جماع کند حکم شرعی انرا بیان فرمائید؟
پاسخ: حکم خاصی ندارد فقط اگر از روی علم و اختیار بوده گناه کرده و باید توبه استغفار کند .
sistani.org/12345
۲۷ پرسش: زنی هستم ۲۸ ساله که به مدت ۱۵ روز مشکل پریودی داشتم . بعد از دو هفته از پاک شدن پرید قبلی به مدت ۵ روز لک بینی داشته که یکی دو بار از این ۵ روز مقدار خون بیشتر و سیاهتر بود .
روزه ها را کامل گرفته و برای هر نماز نیز وضو گرفتم (بعضی وقتها که بیشتر بود تیمم بدل از غسل هم می کردم چون اب ضرر داشت)، از روز ششم تا پانزدهم خون به صورت غلیظ و روشن جاری شد (احتمالا پریود اصلی ) حال ۵ روز اول استحاضه است یا حیض ؟ و اعمال (نماز وروزه ) در این شرایط چه خواهد بود ؟ مخصوصا ۵ روز اول ؟
پاسخ: آن پنج روز که به صورت لکه بینی بوده است استحاضه است و باید نماز را با شرایطی که در رساله امده است عمل کند و همچنین روزه را باید گرفت.
sistani.org/12346
۲۸ پرسش: خانمهای غیر سید که بعد از ۵۰ سالگی قمری وخانمهای سید که بعد از ۶۰ سالگی خون را با او صاف ایام پریودی مشاهده می کنند ان خون حیض به حساب بیاورند یا خون استحاضه؟
پاسخ: خونی که بعد از ۶۰ سالگی (قمری) دیده می شود به احتیاط واجب استحاضه است وفرقی بین سید و غیر سید نیست وقبل از شصت سالگی اگر با شرائط باشد حیض است چه سید باشد چه نباشد. و شصت سال قمری معادل ۵۸ سال شمسی و ۸۰ روز می باشد.
sistani.org/20025
۲۹ پرسش: من مقلد مجتهدی هستم که نظرشان خونی که زن بعد از پنجاه سال قمری می بیند و سه روز یا بیشتر باشد باید بین وظیفه حیض و استحاضه جمع کند البته در این مساله احتیاط دارند آیا اگر به آیت الله سیستانی رجوع کنم وظیفه ام چی می شود؟
چون احتیاط کردن در این مساله برام سخت است.
پاسخ: تا شصت سال قمری زن اگر خونی ببیند صفات حیض دارد حکمش حیض است و نماز ندارد.
sistani.org/25977
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français