پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » روزه

۱ پرسش: اگر کسی در ماه رمضان بعد از اذان صبح در خواب جنب شود روزه اش باطل می شود؟
پاسخ: روزه باطل نمی شود و فقط غسل کند.
sistani.org/25641
۲ پرسش: قورت دادن خلط گلو که به فضای دهان رسیده روزه را باطل می کند؟
پاسخ: باطل نمی کند.
sistani.org/25651
۳ پرسش: در برخی کشورها چندین روز آفتاب طلوع و یا غروب نمی کند نماز و روزه در این کشورها چگونه است؟
پاسخ: احتیاط واجب آن است که نماز را با اوقات نزدیکترین کشور و یا شهری که در بیست چهار ساعت دارای شب و روز می باشد تطبیق دهد و نمارهای پنجگانه را برابر اوقات شرعی آنجا بخواند هر چند با قصد قربت مطلقه.
و اما روزه را باید به کشوری برود که بتواند روزه ماه رمضان را بگیرد که فضیلت بسیار دارد و اگر ممکن نشد در غیر ماه رمضان چنان کند و قضا به جا آورد .
sistani.org/12852
۴ پرسش: اگر خانم شک دارد حامله است یا نه ولی ترس ضرر دارد (بر فرض که حامله باشد) آیا افطار جایز است ؟
پاسخ: اگر ترس ضرر باشد روزه واجب نیست.
sistani.org/12854
۵ پرسش: آیا زدن واکسن روزه را باطل می کند؟
پاسخ: باطل نمی کند.
sistani.org/13460
۶ پرسش: من آسم دارم ایا استفاده از اسپری برای تنگی نفس روزه را باطل می کند؟
و من نمی دانم دارو داخل ریه می رود یا داخل مری
پاسخ: اگر دارو را فقط وارد ریه کند روزه را باطل نمی ‏کند و اگر شک دارید که به مجرای تنفسی می رود یا به مری، استفاده اشکال ندارد و روزه را باطل نمی کند.
sistani.org/25650
۷ پرسش: اگر شخصی در ماه رمضان استمنا انجام دهد البته به نیت آمدن منی نباشد ولی از او منی خارج شود چه حکمی دارد؟
پاسخ: اگر قصد انزال نداشته ولی منی خارج شود روزه صحیح است و همچنین اگر از خود مطمئن بوده که منی از او خارج نمی شود و اتفاقا و بدون قصد منی خارج شود روزه صحیح است. و توبه و استغفار کند.
sistani.org/12855
۸ پرسش: اگر کسی در ماه رمضان عمداً کاری کند که از او منی بیرون آید آیا باید ۶۰ روز روزه بگیرد یا خیر؟
پاسخ: توبه و استغفار کند و روزه آن روز را باید امساک کند و بعدا یک روز قضا کند و برای کفاره یا به ۶۰ فقیر غذا دهد هر کدام ۷۵۰ گرم نان یا ارد یا سیب زمینی. یا اینکه ۶۰ روز روزه بگیرد.
sistani.org/12856
۹ پرسش: شب جنب شدم و آب قطع بود و تا دو دقیقه مونده با اذان صبح آب اومد نمیرسیدم غسل کنم اذان گفت بعدش غسل کردم و نماز خوندم ایا روزه ام صحیح است؟
پاسخ: وظیفه شما در تنگی وقت تیمم کردن بود، ولی اگر قبل از دخول فجر یقین داشتید که تیمم در تنگی وقت بر شما واجب نیست (بخاطر جهل در مسأله) و در این حال فجر (اذان صبح) داخل شد روزه شما صحیح است.
sistani.org/25653
۱۰ پرسش: آیا زنان می توانند برای گرفتن همه روزه های ماه رمضان از قرص ضد بارداری استفاده کنند تا حیض نشوند؟
پاسخ: مانعی ندارد .
sistani.org/12858
۱۱ پرسش: اگر کسی در شب ماه رمضان در خواب محتلم شود و بعد بیدار شود و دوباره بخوابد بدون اینکه بداند آیا صبح شده یا حکم آن چه می باشد؟
پاسخ: اگر یقین و یا اطمینان داشته باشد که اگر دوباره بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می شود، و تصمیم هم داشته باشد که بعد از بیدار شدن غسل کند چنانچه دوباره بخوابد و تا اذان بیدار نشود روزه او صحیح است.
و اگر اطمینان نداشته باشد بنابر احتیاط واجب قضا بر او واجب می شود.
sistani.org/12859
۱۲ پرسش: با توجه به اولین مسأله در رساله در مورد روزه که باید مقداری قبل و مقداری قبل از اذان صبح و مغرب نباید کار مبطل روزه کرد تا یقین حاصل شود که تمام را روزه بوده ایم، این مقدار زمانی چقدر است؟ و با توجه به معین کردن وقت اذان بطور دقیق در ایران آیا لزومی دارد؟ و اگر شخصی ندانسته این زمان را رعایت نکند ولی یقین حاصل کرده باشد، حکم چیست؟
پاسخ: لازم نیست قبل از طلوع فجر امساک کند مگر اینکه یقین که اگر احتیاط نکند بعضی از روزها خوردن او بعد از فجر خواهد بود در این صورت از باب احتیاط لازم است قبل از فجر امساک کند و به هر حال در طرف فجر تا یقین به طلوع فجر حاصل نشده است امساک لازم نیست ولی در طرف مغرب تا یقین به دخول وقت حاصل نشده خوردن جایز نیست و معیار اذان یا تعیین وقت توسط تقویم نیست بلکه معیار در طرف مغرب از بین رفتن سرخی طرف مشرق است و این حکم در صورتی که علم به سقوط قرص باشد مبنی بر احتیاط است و نسبت به گذشته اگر یقین به خوردن در روز حاصل نشود حکم به صحت می شود.
sistani.org/12860
۱۳ پرسش: در روزه قضای ماه رمضان اگر سهواً (قبل از ظهر ـ بعد از ظهر) چیزی خورده شود و زمان کافی برای گرفتن روزه قضا باشد حکم روزه چیست؟
پاسخ: اگر از روی سهو باشد روزه را باطل نمی کند.
sistani.org/12861
۱۴ پرسش: من در نروژ زندگی میکنم در ۲۴ ساعت فقط یک ساعت شب است من چگونه روزه بگیرم؟
پاسخ: واجب است بر طبق اوقات شرعی همان شهر روزه بگیرید هرچند روز بلند باشد ولى اگر روزه گرفتن مشقت زیادی داشته باشد و عادتا قابل تحمل نباشد ، جایز است در هنگام شدت گرسنگی و تشنگی بنابر احتیاط واجب تنها به مقدار ضرورت آب بنوشید یا غذا بخورید و باید بقیه روز را به احتیاط واجب امساک کنید و بعد از ماه رمضان این روز را قضا کنید و کفاره ندارد.
و نیز می توانید در محدوده زمانی بین اذان صبح تا قبل از اذان ظهر به مقدار مسافت شرعی (۲۲ کیلومتر) از آخرین خانه های شهر خارج شده و روزه خود را در آنجا افطار کنید و به شهر بازگشته و در این فرض امساک واجب نیست و باید بعدا آنرا قضا کنید و کفاره ندارد.
sistani.org/12863
۱۵ پرسش: مدتی است از گلویم دانه های سفید مانندی به دهانم می آید که ظاهرا در خود گلویم ایجاد می شود نه ازطرف معده که نه آب دهان است و نه خلط است آیا اگر فرو ببرم روزه ام باطل می شود و آیا کفاره دارد ؟
پاسخ: اگر مستهلک در آب دهان باشد اشکال ندارد.
sistani.org/12864
۱۶ پرسش: حکم نماز و روزه دانشجویان و طلاب در سفر برای تحصیل و در محل تحصیل چیست؟
پاسخ: اگر در ماه به طور متوسط ده روز سفر می کنید باید نماز را در همه سفرها تمام بجا آورید و روزه را بگیرد.
ولی چنانچه مدت ماندن شما در شهر محل تحصیل یا محل کار مدت خاصی باشد پس حکم آنجا طبق جدول زیر است:
۱- اگر در ماه حد اقل ۲۲ روز کامل در آنجا بمانید و این امر برای یک سال و نیم یا بیشتر باشد آنجا مقر شما است و حکم وطن را دارد و نماز تمام و روزه صحیح است.
۲ـ اگر در ماه حد اقل ۲۰ روز کامل در آنجا بمانید و این امر برای دو سال یا بیشتر باشد آنجا مقر شما است و حکم وطن را دارد و نماز تمام و روزه صحیح است.
۳- اگر در ماه حد اقل ۱۵ روز کامل در آنجا بمانید و این امر برای سه سال یا بیشتر باشد آنجا مقر شما است و حکم وطن را دارد و نماز تمام و روزه صحیح است.
۴- اگر در ماه حد اقل ۷ یا ۸ روز کامل در آنجا بمانید (به نحوی که در یک سال مجموعا ۹۰ شبانه روز بشود هرچند در یک بخشی از سال باشد) و این امر برای چهار سال یا بیشتر باشد آنجا مقر شما است و حکم وطن را دارد و نماز تمام و روزه صحیح است.
sistani.org/12865
۱۷ پرسش: فردی قبلا از یک مرجع دیگری تقلید میکرده و اکنون مرجع تقلیدش از دنیا رفته است حال در مورد مساله زیر چگونه باید عمل کند. فرد مورد نظر در شهری غیر از وطنش سرباز است و در مدت یکسالی که از خدمتش گذشته از مرجع دیگر تقلید میکرده است و اکنون از آقای سیستانی تقلید میکند لذا از طرفی اقای سیستانی میفرمایند که اگر دانشجو یا استاد یا سربازی حداقل سه روز در هفته بیش از مسافت شرعى رفت و آمد کنند و یا در سفر باشند و این برنامه براى مدتى (به طور مثال شش ماه در یک سال و یا حداقل سه ماه در چند سال تحصیلى) ادامه یابد؛ کثیرالسفر محسوب میشوند و نماز ایشان در محل تحصیل و بین راه تمام و روزه‏شان صحیح است. مساله این است که فرد موردنظر در سال گذشته که از مرجع دیگری تقلید میکرده اند به جز جمعه ها و پنج شنبه ها و یکشنبه ها، بقییه هفته را در سفر بوده است ولی در حال حاضر که از آقای سیستانی تقلید میکند احتمال آن میرود که این وضعیت رفت و آمد تنها برای ۳ یا نهایتا ۴ ماه ادامه یابد لذا خواهشمند است بفرمایید حکم نماز و روزه ها چگونه است؟ (احتمال مورد نظر خیلی قوی نیست ودر حد ۴۰ یا ۵۰ درصد است)
پاسخ: نماز او تمام وروزه صحیح است.
sistani.org/12866
۱۸ پرسش: آیا ریختن قطره در چشم با توجه به اینکه مقداری از آن از راه مجرای اشکی وارد دهان می شود روزه را باطل می کند؟
و گاهی اوقات مزه آن به گلو میرسد
پاسخ: قطره چشم روزه را باطل نمی کند، هرچند که مزه آن را حس کنید.
sistani.org/12867
۱۹ پرسش: آیا نگاه کردن به عکسهای مبتذل و چت کردن در باره موضوعات مستهجن روزه را باطل می کنند؟
پاسخ: روزه را باطل نمی کند هر چند گناه کرده است و باید توبه کند.
sistani.org/12868
۲۰ پرسش: زنی که روزه قضا گرفته اگر شوهرش بعد از ظهر از او درخواست باطل کردن روزه نماید وظیفه او چیست؟
پاسخ: اگر به او اذن داده بود که روزه قضا بگیرد و بعد از ظهر از او درخواست افطار نماید واجب است که روزه خود ادامه دهد وهمچنین اگر او را از روزه گرفتن منع نکند در حالی که روزه گرفتن مزاحم حق استمتاع از او نباشد ولی اگر او را از روزه گرفتن منع کرده باشد یا اینکه روزه گرفتن مزاحم حق شوهر باشد به احتیاط واجب نباید روزه خود ادامه دهد.
sistani.org/12869
۲۱ پرسش: اینجانب ساکن ایران هستم ودر ایران کسب و کار دارم. محل کسب و کاری دیگری در یک کشور دیگر راه اندازی نموده ام و هر ماه چند روز به آنجا سرکشی می کنم.حتی در ماه مبارک رمضان درآن کشور حضور کامل دارم. البته محل اسکان و محل کار بیش از ۳۰ کیلومتر فاصله دارند. حکم نماز و روزه من در این سرکشی ها چیست؟
پاسخ: اگر حضور شما در آن شهر زیاد باشد به حدی که هر ساله جمعا (۹۰ شبانه روز هرچند متفرقه) در آنجا بمانید حکم وطن را دارد.
sistani.org/12870
۲۲ پرسش: پایین بردن آب دهان در ماه رمضان به صورت عمدی چه حکمی دارد؟
پاسخ: مبطل روزه نیست.
sistani.org/12871
۲۳ پرسش: آیا سیگار کشیدن در هنگام روزه آن را باطل می کند یا نه؟
پاسخ: احتیاط واجب آن است که روزه‏ دار دود سیگار و تنباکو ، و مانند اینها را هم به حلق نرساند .
sistani.org/12872
۲۴ پرسش: جوانی هستم ۱۷ ساله که درجه چشمانم روی هم بالای ۱۱ است. آیا روزه گرفتن بر من واجب است؟ و آیا قضا و کفاره دارد؟ و چقدر است؟
پاسخ: روزه بیمار در صورتى که ضرر داشته باشد ( چه موجب شود بیمارى زیاد شود ، یا مدت درمان را طولانى کند ، یا درد را تشدید نماید) صحیح نیست ، البته در همه آنها باید ضرر به مقداری باشد که معمولا قابل تحمل نیست ، وفرقى نیست بین اینکه یقین به ضرر داشته باشد یا گمان به آن، بلکه حتى اگر احتمال ضرر بدهد (البته این احتمال باید به نحوى باشد که موجب ترس شود واین ترس ِ ضرر بر اساس موجبات عقلایى باشد مانند تشخیص پزشک یا تجربه یا غیر آن)، وبیمار باید بعد از بهبودی ، آن روز را قضا کند وکفاره بر او واجب نیست ، اما اگر بیمارى تا ماه رمضان سال بعد ادامه داشت قضا از او ساقط مى گردد وباید براى هر یک روز ۷۵۰ گرم نان یا ماکارونی یا گندم وامثال آن را به یک فقیر فدیه بدهد .
وهمچنین صحیح نیست روزه از انسان سالمى که ترس بروز بیمارى را داشته باشد چه رسد به این که یقین به بروز بیمارى داشته باشد.
واما بیمارى که روزه براى او ضرر ندارد باید روزه بگیرد ، و روزه اش صحیح است.
sistani.org/12873
۲۵ پرسش: اگر بخاطر خجالت عمدا بر جنابت بمانیم با این قصد که سحر قبل اذان در تنگی وقت تیمم کنیم ولی خواب بمانیم و بیدار نشویم با این که حتی یک درصد هم این احتمال را که خواب بمانیم نمی دادیم حکم روزه ان روز چیست ؟
پاسخ: استغفار کنید و روزه صحیح است.
sistani.org/12874
۲۶ پرسش: برای گرفتن روزه و نماز قضا برای میت (مثلا ده سال) آیا چند نفر در یک زمان می توانند این تکلیف را انجام دهند . ( برای مثال ۵ نفر و هرکدام دو سال نماز و روزه بگیرند ) ؟
پاسخ: می توانند و ترتیب معتبر نیست مگر ترتیب بین نماز ظهر و عصر از یک روز و مغرب و عشاء از یک روز.
sistani.org/12875
۲۷ پرسش: در ماه مبارک رمضان قبل از اذان صبح به منظور انجام غسل جنابت به حمام رفتم . کمی بعد از شروع غسل اب بطور غیر معمول سرد شد طوریکه از ادامه غسل باز ماندم و اذان گفته شد . بعد از آن با تهیه شدن مقداری اب گرم غسل را ادامه دادم و بعد اب حمام هم گرم شد و غسل را به پآیان رساندم ولی هوا روشن شده بود . خواهشمندم بفرمائید :
۱ _ آیا گناهی مرتکب شده ام ؟
۲ _ روزه این روز چه حالتی پیدا می کند ؟
پاسخ: اگر قبل از دخول فجر یقین داشت (به اشتباه) که تیمم در تنگی وقت بر او واجب نیست روزه او صحیح است.
sistani.org/12876
۲۸ پرسش: آیا نزدیکی و دخول در روز ماه رمضان بدون انزال روزه را باطل می کند ؟
پاسخ: بله اگر عمدا باشد روزه را باطل می کند.
sistani.org/12877
۲۹ پرسش: آیا آرایش لب در ماه رمضان در مجلس زنانه برای روزه اشکال دارد؟
پاسخ: مانعی ندارد.
sistani.org/12994
۳۰ پرسش: در هنگام تطهیر مخرج غائط ، مقداری آب وارد محل مخرج شد. آیا این عمل اماله محسوب می شود؟ آیا روزه باطل شده است در صورت تعمد؟
پاسخ: اگر در ابتدای مخرج وارد شده و به درون نرفته باشد یا اینکه شک کند به داخل رسیده باشد یا فقط در ابتدا بوده روزه باطل نمى شود.
sistani.org/12878
۳۱ پرسش: ۱- فردی که می تواند روزه بگیرد و تنها باید در بین روز یک قرص مصرف کند، آیا حکم مریض را دارد و در بین روز می تواند سایر مفطرات روزه را انجام دهد یا خیر و باید نسبت به سایر مبطلات روزه امساک داشته باشد؟
۲- در ماه مبارک رمضان و مواردی که فرد روزه خود را باطل کرده است، آیا امساک در ادامه روز لازم است یا خیر؟
پاسخ: ۱ـ حکم مریض را دارد.
۲ـ لازم است وگاهى مبتنى بر احتیاط واجب است.
sistani.org/12879
۳۲ پرسش: در اوایل سن تکلیف ۶ روز ماه رمضان را به حرام شکستم ولی با توجه به این موضوع که بعدا کفاره آن را می دهم روزه مستحبی زیادی گرفتم حکم چیست ؟
آیا باز هم می توانم بگیرم ؟
مبلغ ریالی آن چقدر می شود و چگونه قابل پرداخت است ؟
پاسخ: توبه و استغفار کنید و اگر کسى روزه ماه رمضان را به خوردن یا آشامیدن یا جماع یا استمناء باطل کند ، در صورتى که بداند آن کار روزه را باطل مى کند، علاوه بر قضا ، کفاره هم بر او واجب مى ‏شود. و همچنین (بنا بر احتیاط واجب) کسى که جاهل به حکم بوده ولی در جهل خود معذور نبوده و احتمال مى داده که این کار مبطل روزه باشد ، کفاره بر او لازم می گردد. و اما کسى که مساله را نمى دانسته و در جهل خود معذور بوده یا مطمئن بوده که این کار روزه را باطل نمى کند کفاره بر او نیست و فقط قضا کافی است. و اگر استمناء کند یا باقی بر جنابت بماند ، در حالى که جاهل باشد به اینکه چنین کاری روزه را باطل مى ‏کند چنانچه در جهل خود معذور باشد ، روزه اش صحیح است. ولى اگر مى دانسته این کار مبطل روزه است ولی نمى دانست کفاره دارد در این صورت باید قضا کند و کفاره هم بدهد.
و در کفاره افطار روزه ماه رمضان ، کافی است به شصت فقیر هر کدام یک مد طعام بدهد (۷۵۰ گرم گندم یا آرد یا نان یا ماکارونی و مانند آنها) . و اگر قضای آن را یک سال تأخیر بیاندازد تا ماه رمضان بعد برسد باید بابت هر یک روزعلاوه بر قضا یک مد طعام (کفاره تأخیر) به فقیر بدهد و اگر بیش از یک سال تاخیر بیاندازد کفاره تکرار نمى شود.
و اگر توان قضا نداشته باشد در وصیت نامه خود قید کند که بعد از او حتما آن را قضا کنند.
و کسی که روزه قضای واجب به گردنش هست نمی تواند روزه مستحبی بگیرد.
sistani.org/12880
۳۳ پرسش: شرایط سنی برای روزه داری چیست ؟
پاسخ: بلوغ است که نشانه بلوغ در دختر:
تمام شدن نُه سال قمری است (تقریبا معادل هشت سال و هشت ماه و بیست روز شمسی).
و نشانه بلوغ در پسر محقق شدن یکی از چهار چیز است :
اول : تمام شدن پانزده سال قمری است (تقریبا معادل چهارده سال و هفت ماه وپانزده روز شمسی).
دوم : بیرون آمدن منی .
سوم : روئیدن موی درشت در زیر شکم بالای عورت .
چهارم: روئیدن موی درشت در صورت و پشت لب.
ولی روئیدن مو در سینه و زیر بغل ، و درشت شدن صدا و مانند اینها نشانه بالغ شدن نیست .
sistani.org/12881
۳۴ پرسش: همسر اینجانب برای اینکه بتواند تمام ماه مبارک رمضان را روزه بگیرد از قرص ضد بارداری استفاده می کند . اما متاسفانه در یک شب که نتوانسته بودیم سحر بیدار شویم و نتواتنسته بود از قرص استفاده کند در اثر غفلت و عدم اشنائی با مساله شرعی (بخاطر اینکه دوره ماهانه اش اغاز نشود و حداقل ۱ هفته از ماه مبارک را از دست ندهد ) صبح بعد از اذان از قرص استفاده کرده و بعد برای رفع ناراحتی معده که در اثر استفاده از قرص بوجود امده اندکی غذا نیز مصرف نموده است .
حال سوال این است که آیا به خاطر این اشتباه باید کفاره هم بدهد ؟
با توجه به اینکه بعد از وقوف به مساله تا افطار امساک کرده است . در ضمن در صورتی که کفاره واجب گردد آیا بعد از ادای آن از گناه مبرا هست یا خیر ؟
پاسخ: اگر اطمینان داشت که خوردن جایز است فقط آن روز را قضا کند .
sistani.org/12883
۳۵ پرسش: زدن آمپول تقویتی یا دارویی یا سرم و مانند اینها برای فرد روزه دار حکمش چیست؟
پاسخ: مانعی ندارد و ضرر به روزه نمی رساند .
sistani.org/12885
۳۶ پرسش: اگر شخص در ماه رمضان پیش از فجر یا در اثنا روز مرتد شود و قبل از غروب مسلمان شود و کارى که روزه را باطل میکند انجام نداده تکلیف او چیست؟
پاسخ: بنابر احتیاط واجب روزه را اتمام کرده ، وبعد از آن قضای آن را بجا می آورد.
sistani.org/12886
۳۷ پرسش: حکم مهاجرین در چگونگی روزه گرفتن (بیشتر از ۲ سال در بلاد غرب) چیست؟
پاسخ: اگر قصد ماندن یکسال و نیم یا بیشتر در یک شهر داشته باشند باید روزه خود را بگیرد و نیاز به قصد اقامت ندارند.
sistani.org/12888
۳۸ پرسش: ۱ـ آیا شخصی که محل شغل دائم او در شهری دیگر در فاصله ۳۰ کیلومتر قرار دارد و هر روز در رفت و برگشت می باشد.
روزی حدودا هشت ساعت آنجا است و در ماه ۲۵ روز می رود و قرار است تا سالها این کار را داشته باشد.
حکم روزه داشتن او در شهر محل کار و در بقیه سفرها چگونه است؟
۲ـ اگر همان شخص مسافت بین منزل و محل کارش ۴۴ کیلومتر یا بیشتر باشد حکمش چیست؟
پاسخ: ۱ـ در فرض سوال با رفتن به محل کار صدق سفر نمی کند و روزه اش در شهر خودش و شهر محل کار صحیح است و نمازش تو این دو شهر و مسیر بین آنها تمام است ولی در بقیه سفرها نماز شکسته و روزه صحیح نیست.
۲ـ در این فرض این شخص کثیر السفر است و روزه اش همه جا تمام و روزه اش صحیح است.
sistani.org/12889
۳۹ پرسش: در چه صورتی باطل کردن روزه مستحب است؟
پاسخ: مستحب است برای کسی که روزه مستحب گرفته روزه خود را قطع کند اگر برادر مؤمنی او را به طعامی دعوت کند.
sistani.org/12892
۴۰ پرسش: استفاده از عطر و ادکلن برای روزه دار چه حکمی دارد؟
پاسخ: مانعی ندارد .
sistani.org/12893
۴۱ پرسش: مسواک زدن بعد از اذان صبح با خمیر داندانهای موجود چه حکمی دارد؟
پاسخ: مسواک زدن در ماه رمضان مفطر نیست اگر روزه دار ذرات خمیر دندان را که با آب دهان قاطی شده فرو ندهد. ومقدار کمی که در آب دهان از بین می رود به روزه ضرر نمی رساند.
sistani.org/12894
۴۲ پرسش: استفاده از اسپری ای که برای تنگی نفس توصیه می شود در حال روزه چه حکمی دارد؟
پاسخ: اسپری که برای تنگی نفس استعمال می شود اگر دارو را فقط وارد ریه کند روزه را باطل نمی کند. و همچنین در صورت شک در آن روزه باطل نیست.
sistani.org/12895
۴۳ پرسش: آیا بخار آب داخل حمام اگر استشمام شود مبطل روزه می باشد یا خیر؟ در صورتی که مبطل روزه باشد برای استحمام چه باید کرد در مورد مه غلیظ حکم چگونه است؟
پاسخ: استنشاق آن مبطل روزه نیست بله در صورتیکه بخار غلیظ یا مه با اجتماع اجزاء آبی وارد حلق گردد به حدی که عرفا صدق آشامیدن کند مبطل روزه است که معمولا تحقق چنین چیزی خیلی بعید است.
sistani.org/12896
۴۴ پرسش: با توجه به یکسان نبود تاریخ شبهای قدر در ایران و کشورهای دیگر آیا شب واقعی در ایران است یا در آن کشورها؟ و آیا برای هر سرزمین یک شب قدر جداگانه وجود دارد یا خیر؟
پاسخ: هر یک عمل به تکلیف خود طبق ثبوت ماه شرعا در محل خود می کند.
sistani.org/12897
۴۵ پرسش: آیا آدامس جویدن مبطل روزه است ؟
پاسخ: جویدن آدامس اشکال ندارد هرچند طعمى از آن احساس شود مگر این که قسمتهایى از آن جدا شود و وارد معده شود ولى اگر فقط مزه اى از آن احساس شود و ذراتى از ان بلعیده نشود اشکال ندارد، بنا بر این از آدامسهایى که مواد شیرین کننده دارند باید اجتناب شود مگر اینکه قبلا جویده شده باشد و آن مواد زایل شده باشد یا اینکه آنقدر کم مانده باشد که در آب دهان مستهلک شود.
sistani.org/12898
۴۶ پرسش: کسی که به طور مداوم از لثه او خون می آید در حال روزه چه وظیفه ای دارد؟
پاسخ: اگر خون در حالت خواب ومانند آن به حلق فرو رود ونتواند از آن جلوگیری کند به روزه ضرر نمی زند.
اما اگر بخاطر مشقت آب دهان خود را که همراه با خون غیر مستهلک است فرو ببرد و آن را بیرون نریزد روزه اش باطل است.
ولی اگر مستهلک باشد (درصد آن ناچیز باشد) قورت دادن اشکال ندارد.
sistani.org/12899
۴۷ پرسش: نگاه کردن به صفحه اینترنت در زمانی که انسان روزه می باشد و یک تصویر غیر عادی ظاهر می شود چه حکمی دارد؟
پاسخ: روزه را باطل نمی کند اگرچه شرعاً در مواردی نباید نگاه کرد.
sistani.org/12900
۴۸ پرسش: نوجوانی در روزه ماه مبارک استمناء کرده حال وظیفه او چیست؟
پاسخ: اگر کسی استمناء کند ، درحالی که جاهل باشد به اینکه استمناء روزه را باطل میکند چنانچه در جهل خود معذور باشد، روزه اش صحیح است .
و همچنین اگر با خود کاری کند در حالی که از خود مطمئن بوده منی از او خارج نمی شود و اتفاقا و بدون قصد منی خارج شود روزه صحیح است.
و گرنه در صورتی که بداند آن کار روزه را باطل می کند ، اضافه بر قضا ، کفاره هم بر او واجب میشود . وهمچنین است بنا بر احتیاط واجب کسی که جاهل به حکم است ولی در جهل خود معذور نیست و مطمئن هم نیست یعنی احتمال می دهد که مبطل باشد و استمناء را انجام می دهد.
و در کفاره افطار روزه ماه رمضان ، کافی است به شصت فقیر غذا بدهد به هر کدام ۷۵۰ گرم گندم یا آرد یا نان و یک روز قضا کند.
واگر قضای آن را یک سال تأخیر بیندازد تا ماه رمضان بعد برسد باید بابت هر روز علاوه بر قضا همان مقدار غذا را به یک فقیر بدهد و اگر بیش از یک سال تاخیر بیاندازد کفاره تکرار نمی شود.
sistani.org/12901
۴۹ پرسش: در سالهای اول بلوغ احیانا روزه را میخوردم آیا قضا و کفاره بر من واجب است؟
پاسخ: اگر احتمال مى دهید که در آن وقت مفهوم تکلیف را نمى فهمیدید یا اینکه احتمال مى دهید که آن وقت مطمئن بودید که خوردن جایز است قضا کافى است و کفاره لازم نیست.
sistani.org/12902
۵۰ پرسش: من در خانواده ای بدنیا آمده ام که هیچ آشنایی با مسایل مذهبی نداشتم و حتی پدرم مخالف مذهب است ولی به لطف خدا به مرور زمان با مسایل مذهبی آشنا شدم و پله پله معارف دینی را آموختم ولی این مسیر طولانی بود و مسایلی چون ولایت امامان، نیاز به مرجع و... را تا مدتی خیلی توجه نمی کردم.
من نمازهایی را که در آن زمان خوانده ام بدلیل اینکه مثلاً مقید به قرائت از مخارج درست نبوده ام و... را که چند سال می شود دوباره بخوانم آیا واجب است؟ در مورد روزه هایم با توجه به درست نبودن غسلهایم در اوایل و روزه هایی که اجازه روزه به من نمی دادند چه؟
پاسخ: اگر مطمئن بودید که قرائت به آن نحو صحیح است قضا لازم نیست و اگر غسل صحیح نبوده نماز باطل است ولی اگر آب به کل اعضاء بدن می رسانده اید ولی بدون رعایت ترتیب که از روی جهل قصوری بوده غسل صحیح است و روزه هایی که با اجبار خورده اید قضاء لازم است و کفاره ندارد.
sistani.org/12903
۵۱ پرسش: کسی که می خواهد تبرعا از طرف دیگران روزه نیابتی بگیرد اگر خودش قصد قربت کند و بعد از اذان مغرب ثواب روزه را به آن ها هدیه کند، کافی است یا نیت دیگری لازم است؟ آیا می شود روزه ای به نیت روزه قضای احتیاطی پدر و مادر مرحوم شده گرفت که اگر بر ذمه آن ها روزه ی قضا است ادا بشود و اگر نیست، روزه ی مستحبی خود انسان باشد؟
پاسخ: ۱- اگراز اول قصد روزه گرفتن از طرف متبرع له داشته باشد که روزه نیابتش حساب می شود که در این صورت اگر آنچه قصد کرده بود قضای طرف ایشان بود و از ذمه متبرع له (مرحوم) ساقط می شود و اما اگر از قصد روزه گرفتن از طرف متبرع له نکرده باشد ولی بعد از روزه نیت اهدای ثواب ان به متبرع له کند جایز است ولی روزه نیابتی حساب نمی شود و از ذمه متبرع له ساقط نمی شود چنانچه مشغول به روزه بوده.
۲-جایز است بلکه اگر نیابت از آنها مقید به قضای از آنها و در ذمه آنها قضا نباشد روزه مستحب برای خود حساب می شود و نیازی به قصد روزه مستحب ندارد،ولی سزاوار است که یکی از آنها را معین کند اگر در ذمه آنها روزه باشد که روزه از طرف یکی از آنها صحیح واقع شود و نیت نیابت باطل نشود.
sistani.org/12904
۵۲ پرسش: آیا آندوسکوپی که از راه دهان انجام میگیرد در ماه رمضان روزه را باطل می کند؟
پاسخ: موجب باطل شدن روزه نمی شود مگر اینکه همراه با موادی باشد که فرو بردن دستگاه را آسان می کند که بدین جهت روزه باطل می شود.
sistani.org/14769
۵۳ پرسش: آیا تزریق خون به بدن موجب ابطال روزه می شود؟
پاسخ: روزه باطل نمی شود.
sistani.org/20728
۵۴ پرسش: اگر اخلاط سینه از حلق پایین برود روزه را باطل می کند؟
پاسخ: فرو بردن اخلاط سر و سینه، تا به فضای دهان نرسیده اشکال ندارد، ولی اگر داخل فضای دهان شود، احتیاط مستحب آن است که آن را فرو نبرد ولی اگر فرو برد روزه اش باطل نمی شود.
sistani.org/23337
۵۵ پرسش: اگر روزه دار معده اش ترش کند(رفلکس معده) و ترشی بالا بیید و اثر آن در دهان ظاهر می شود این روزه باطل می شود؟
پاسخ: اگر آروغ بزند و چیزى در گلو یا دهانش بیاید ، باید آن را بیرون بریزد ، واگر بى اختیار فرو رود ، روزه‏اش صحیح است .
sistani.org/25170
۵۶ پرسش: روزه داری که جهت عمل جراحی بیهوش می شود آیا روزه او صحیح است یا باید آنرا بخورد ؟
پاسخ: اگر نیت سابق داشته باشد و بدون اختیار بیهوش شود و در بین روز به هوش آید، بنابر احتیاط لازم، باید روزه آن روز را تمام نماید و اگر تمام نکرد، قضای آن را به جا آورد؛ امّا در مورد بیهوشی که مقدّمات آن اختیاری بوده (مثل فردی که برای عمل جراحی، خود را در اختیار دکترِ بیهوشی قرار می‌‌دهد) احتیاط واجب آن است که روزه را تمام نموده و قضای آن را هم بجا آورد.
sistani.org/25174
۵۷ پرسش: زنی در شب ماه مبارک رمضان حیض بود و بعد از اذان صبح بیدار شد و دید که پاک شده آیا روزه اش صحیح است ؟
پاسخ: اگر شک دارد که قبل از فجر پاک شده یا بعد از فجر ، روزه آن روز واجب نیست.
sistani.org/12853
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français