پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » غسل

۱ پرسش: چگونه غسل کنیم ؟
مثلا با دوش میخوام غسل جنابت یا غسل حیض یا هر غسل دیگری چیکار کنم؟
پاسخ: کافی است اول تمام سر و گردن و بعد بدن را به نیت طهارت از (جنابت - حیض - یا هر غسلی که نیت دارید) بشویید ، و بهتر آن است که اول طرف راست ، بعد طرف چپ بدن را بشویید.
و چنانچه با دوش غسل می کنید به احتیاط واجب قبل از شستن سر و همچنین قبل از شستن بدن از زیر دوش کنار رفته ، سپس غسل آن جزء را شروع نمایید.
sistani.org/25976
۲ پرسش: برخی خانمها ناخنهایشان را به قصد آرایش از حد طبیعی بلندتر می کنند و چون گاهی اوقات آنها می شکنند طبیبان روکشی تجویز می کنند که تا پاسی از روز روی ناخنها می ماند و با علم به این که آن روکش و یا لاک و "مانکور" مانع از رسیدن آب به هنگام غسل و وضو به ناخنهاست آیا استفاده خانمها از چنان روکش، لاک و یا مانکور جایز است و وضو و غسل با آن چطور است؟
پاسخ: غسل و وضو با چنان چیزی که مانع از وصول آب می شود صحیح نیست و ناگزیر باید آنها را برای انجام غسل و وضوی صحیح زایل پاک کرد و قصد آرایش، مجوّز چنان کاری نمی شود.
sistani.org/13329
۳ پرسش: آیا کرمی که به پوست مالیده می شود مانع رسیدن آب است و به هنگام وضو و غسل، باید آن را پاک کرد؟
پاسخ: ظاهراً کرم پس از مالیدن بر پوست از بین می رود و آنچه می ماند مختصر چربی، بیش نیست و مانع نفوذ آب نمی شود.
sistani.org/13330
۴ پرسش: در غسل ترتیبی، و هنگام زیر دوش ایستادن بعد از شستن سر و گردن برای شستن بقیه بدن ایا باید آب را بست و دوباره باز کرد و سپس شروع به شستن بقیه بدن کنیم؟
یا اینکه می توانیم یک باره کل بدن را بشوییم؟
پاسخ: بعد از شستن سر و گردن زیر دوش بنا بر احتیاط واجب باید لحظاتی از زیر آب خارج شوید و سپس برگردید و بقیه تمام بدن را بشویید.
sistani.org/13328
۵ پرسش: آیا جوهر و مرکب خشک مانع از صحت وضو و غسل می شود و یا با آن وجود وضو و غسل صحیح می باشد؟
پاسخ: اگر جوهر و مرکب دارای جرم نباشد که مانع از وصول آب به پوست بدن شوند وضو و غسل صحیح است و در صورت شک و تردید باید آن را برطرف کرد.
sistani.org/13331
۶ پرسش: با توجه به اینکه مو و ناخن جزء اعضای مرده بدن هستند آیا ناخن جزی اعضای وضو هست یا خیر همانطور که رنگ مو باعث ابطال غسل نمی شود آیا لاک روی ناخن باعث ابطال غسل و وضوء می‌شود؟
پاسخ: ناخن جزء اعضای وضو است و اگر مانعی بر آن باشد باید بر طرف شود و رنگ مو مانع غسل نیست.
sistani.org/13332
۷ پرسش: بعد از تطهیر وانجام غسل جنابت آبی که از انسان خارج میشود نجس است یا خیر؟
پاسخ: اگر قبل از غسل ادرار کرده وبعد از ادرار هم استبراء انجام داده است آن آب پاک است.
sistani.org/13333
۸ پرسش: اگر در حین غسل کردن بدن به نجاستی نجس شود ـ مثل خون چه باید کرد ؟
پاسخ: موجب بطلان غسل نمی شود ـ فقط همان موضع را تطهیر کنید .
sistani.org/13334
۹ پرسش: اگر نیت شستن طرف راست بدن را بکنیم ودر حین این کار دستمان با طرف چپ بدن هم تماس پیدا کند ـ عمدی یا سهوی ـ ، غسل اشکال دارد ؟
پاسخ: خیر ، اشکال ندارد وبین طرف راست وچپ ترتیب معتبر نیست .
sistani.org/13335
۱۰ پرسش: آیا فرد غیر جنب می تواند برای خواندن نماز غسل جنابت کند ؟
پاسخ: خیر .
sistani.org/13337
۱۱ پرسش: من لنز در چشمم میگذارم آیا برای غسل کردن باید آن را در بیاورم
پاسخ: لازم نیست.
sistani.org/13338
۱۲ پرسش: اگر غسل کننده در اثناء غسل محدث به حدث اصغر شود وظیفه اش چیست؟
پاسخ: غسل را تمام کند و بعد از آن به احتیاط واجب برای نماز وضو بگیرد.
sistani.org/13339
۱۳ پرسش: در صورتی که در حال خواب انسان جنب شود(منی از آن خارج شود) وبنا به دلایلی نتواند غسل کند خواندن نماز چگونه است؟
پاسخ: نماز خواندن در فرض سوال باطل است وباید غسل کند.
sistani.org/13341
۱۴ پرسش: اگر شخص جنب بدلیل تنبلی غسل نکند و بجای آن تیمم کند اما بعد غسلش را انجام دهد این کار گناه دارد ؟
پاسخ: اگر در تنگی وقت تیمم کرده باشد نمازش صحیح است هر چند گناه کرده است.
sistani.org/13342
۱۵ پرسش: اگر زن جنب پس از غسل جنابت آبی از او خارج شود و شک کند که منی است یا خیر چه حکمی دارد ؟ و آیا دوباره باید غسل کند ؟
پاسخ: تجدید غسل لازم نیست .
sistani.org/13343
۱۶ پرسش: در زمستان چون هوا سرد است و نمیشود همیشه پس از نزدیکی غسل نمود و امکان سر ما خوردگی زیاد است تکلیف چیست ؟ آیا می توان تیمم کرد و هر موقع هوا بهتر بود غسل کنیم ؟
پاسخ: اگر خوف ضرر باشد می تواند تیمم بدل از غسل کند.
sistani.org/13344
۱۷ پرسش: در صورتی‌که با همسرم نزدیکی کنم و دخولی انجام نگیرد آیا همسرم بایستی غسل کند ؟
پاسخ: واجب نیست مگر اینکه او هم انزال کرده باشد.
sistani.org/13345
۱۸ پرسش: با کدام غسلها میتوان نماز بدون وضو خواند ؟
پاسخ: با هر غسل واجب یا مستحبی که استحباب آن ثابت شده است میتوان نماز خواند .
sistani.org/13346
۱۹ پرسش: غسل جنابت در ایام حیض چه حکمی دارد و ایا غسل در این ایام صحیح است ؟
پاسخ: می‌تواند غسل جنابت کند و جایز است تا بعد از پاک شدن صبر بکند و یک غسل را با هر دو نیت انجام بدهد.
sistani.org/13347
۲۰ پرسش: با بدن خیس می توان غسل کرد ؟
پاسخ: مانعی ندارد .
sistani.org/13349
۲۱ پرسش: ۱ ـ در غسل ، آیا باید به اعضاء دست هم کشید ؟
۲ ـ آیا باید با هر طرف از بدن ، عورتین را هم شست ؟
۳ ـ اگر نیت شستن طرف راست بدن را بکنیم و در حین این کار دستمان با طرف
پاسخ: ۱ ـ دست کشیدن لازم نیست .
۲ ـ لازم نیست .
۳ ـ خیر ، اشکال ندارد و بین طرف راست و چپ ترتیب معتبر نیست .
sistani.org/13351
۲۲ پرسش: رطوبتی که از خانمها به هنگام ملاعبت با همسر بدون دخول خارج میشود چه حکمی دارد و چه موقع حکم منی دارد و باید غسل انجام داد؟
پاسخ: رطوبتی که زنان در موقع ملاعبه یا تصوّرات شهوت‌انگیز در خود موضع احساس می‌کنند و آن رطوبت به‌اندازه‌ای زیاد نیست که جاهای دیگر را آلوده کند، پاک است و غسل ندارد و وضو را نیز باطل نمی‌کند.و امّا اگر زیاد باشد به حدّی که صدق (انزال) کند و لباس را آلوده نماید در صورتی که همراه با رسیدن زن به اوج لذّت جنسی و ارضای کامل (ارگاسم) باشد، نجس و موجب جنابت است، بلکه اگر همراه با آن هم نباشد ـ بنا بر احتیاط لازم ـ نجس و موجب جنابت می‌باشد.و در مواردی که زن شک داشته باشد رطوبت به این حد از زیادی رسیده یا نه و یا شک در اصل خروج رطوبت داشته باشد، غسل واجب نیست و وضو و غسل هم باطل نمی‌شود.
sistani.org/13352
۲۳ پرسش: من تاحدود ۲۷ سالگی یک مسئله را نمی دانستم و این که دختر وقتی استمنا میکند با ید غسل کند و تمام این مدت را از سن تکلیف تا ۲۷ سالگی را نماز و روزه می گرفتم که استمنا کرده بودم ولی غسل نکرده بودم تکلیف این همه روزه و نمازهای من چیست ایا باید همه را قضا بگیرم ؟
پاسخ: رطوبتی که زنان در موقع ملاعبه یا تصوّرات شهوت ‌انگیز در خود موضع احساس می‌کنند و آن رطوبت به ‌اندازه‌ای زیاد نیست که جاهای دیگر را آلوده کند، پاک است و غسل ندارد و وضو را نیز باطل نمی‌کند و امّا اگر زیاد باشد - به حدّی که صدق انزال کند - و لباس را آلوده نماید در صورتی که همراه با رسیدن زن به اوج لذّت جنسی و ارضای کامل (ارگاسم) باشد، نجس و موجب جنابت است، بلکه اگر همراه با آن هم نباشد ـ بنا بر احتیاط لازم ـ نجس و موجب جنابت می‌باشد، و در مواردی که زن شک داشته باشد رطوبت به این حد از زیادی رسیده یا نه و یا شک در اصل خروج رطوبت داشته باشد، غسل واجب نیست و وضو و غسل هم باطل نمی‌شود.
پس نسبت به گذشته اگر مطمئن هستید که غسل بر شما واجب شده و نمازها را در این حال خوانده بودید نمازهایى را که بعد از جنابت خوانده اید باید قضا کنید مگر آنچه بعد از انجام یک غسل مشروعى بوده ، چه غسل واجب باشد مانند غسل حیض و چه مستحب مانند غسل جمعه ، و اگر تعداد نمازهایى را که باید قضا کنید ندانید کافى است مقدارى را که یقین دارید باطل بوده است قضا کنید و روزه ها را در فرض جهل لازم نیست قضا کنید اگر در جهل معذور بوده اید و در غیر این صورت قضا لازم است ولى کفاره ندارد .
sistani.org/13353
۲۴ پرسش: آیا آبی که قبل از منی از انسان خارج می شود (وذی) ، اگر از راه و ملاعبه حرام خارج شده باشد نجس است یا خیر ؟ غسل لازم است یا خیر ؟ مبطل وضو است یا خیر ؟
پاسخ: پاک است و موجب غسل نمی شود و مبطل وضو هم نیست .
sistani.org/13354
۲۵ پرسش: اگر شک داشته باشیم محتلم شده ایم یا نه حکم چیست؟
پاسخ: غسل لازم نیست.
sistani.org/13358
۲۶ پرسش: اگر پس از اتمام غسل بفهمد که قسمتی از طرف چپ بدن نشسته مانده ولی حدث اکبر یا اصغر هم از او سر زده آیا شستن همان قسمت کافی است یا باید دوباره غسل کند یا اصولا حکمی دیگر دارد؟
پاسخ: اگر حدث اکبر مثل جنابت صادر نشده باشد همان قسمت را بشوید کافی است و به احتیاط وضو هم بگیرد و اگر حدث اکبر صادر شده باشد باید مجدد غسل نماید.
sistani.org/13359
۲۷ پرسش: آیا در آب استخر و جکوزی می شود غسل کرد ؟
پاسخ: در هر دو مورد غسل اشکال ندارد ولی در غسل ترتیبی بعد از شستن سر و گردن به احتیاط وجب باید از استخر بیرون بیاید و جهت شستن بقیه بدن وارد آب شود.
sistani.org/13361
۲۸ پرسش: آیا می توان یک غسل با چند نیت انجام داد ؟
پاسخ: بله می تواند .
sistani.org/13362
۲۹ پرسش: اگر انسان به خاطر خجالت برای نماز صبح جای غسل تیمم کند، آیا تیمم او صحیح است؟
پاسخ: خجالت مجوز غسل نکردن نیست مگر اینکه به قدری باشد که موجب حرج و سختی شدید شود که در این صورت می تواند در تنگی وقت تیمم کند.
sistani.org/13364
۳۰ پرسش: اگر بر من دو غسل واجب باشد (غسل حیض و جنابت) آیا می توانم در یک غسل بگویم نیت می کنم غسل حیض و جنابت انجام دهم و با دو نیت یک غسل انجام دهم؟
پاسخ: اشکال ندارد بلکه اگر یکی از آنها را هم انجام دهید و دیگری را اصلاً نیت نکنید هم کافی است.
sistani.org/13368
۳۱ پرسش: مقداری از ابروی بنده در کودکی در اثر تصادف مو رویش نکرده است، و من آن را تاتو کرده ام (ارایشگر مو کاشته است) لطفا بفرمائید غسل و وضو چه حکمی دارد ؟ آیا باطل است یاخیر ؟
پاسخ: اگر موی کاشته شده مصنوعی یا طبیعی به نحوی باشد که رشد نکند، چه با ماده چسبنده یا بدون آن کاشته شده باشد، به عنوان جزئی از بدن محسوب نمیشود و بنابر این مانع از صحت غسل میشود و نمیتوان در وضو بر آن مسح کشید و اقدام به کاری که باعث تیمم به مدت طولانی شود به احتیاط واجب جایز نیست.
sistani.org/13370
۳۲ پرسش: آیا می شود با داشتن غسل بدون وضو نماز بجا آورد ؟
پاسخ: می توان با غسلهای واجب یا هر غسلی که استحباب آن ثابت شده مانند غسل جمعه نماز بجا آورد .
sistani.org/13372
۳۳ پرسش: پوست بدن من چرب است آیا برای وضو یا غسل اشکال ایجاد میکند یا نه؟
پاسخ: اشکال ندارد.
sistani.org/13373
۳۴ پرسش: آیا غسل هم باید مانند وضوء( که اجزاء وضوء باید پاک باشند ) باشد ، یعنی قبل از غسل باید مکان نجاست را تطهیر کرد؟
پاسخ: فرقی بین وضوء و غسل نیست و اگر غسل با آب کر و امثال آن باشد می تواند با یک بار شستن هر دو کار را انجام دهد .
sistani.org/13376
۳۵ پرسش: سوالم در مورد غسل است ، همانطور که معلوم است در وضو یکبار آب کشیدن واجب و دو بار مستحب است و سه بار حرام آیا در غسل نیز همین حکم جاری است بگونه ای که یکبار شستن بدن واجب و دوبار مستحب و سه بار حرام باشد ؟
پاسخ: حکم مزبور در غسل جاری نیست .
sistani.org/13377
۳۶ پرسش: اگر چند ساعت پس از غسل متوجه شود چسب مانعی بر روی پای راست است و بداند مربوط به روز گذشته است و در موقع غسل آنرا جدا نکرده باشد آیا غسل صحیح است ؟
آیا باید مجددا غسل کند و ایا نمازها را باید قضا کند؟
پاسخ: مانع را بکند و همان مقدار را به نیت طهارت بشوید کافی است و نیاز به غسل نیست، ولی نمازهایی را که خوانده باید قضاء نماید.
sistani.org/13379
۳۷ پرسش: حدود چند روز بعد از غسل واجب متوجه شدم که مقدار کمی لاک به ناخنم چسبیده که احتمال می دهم از قبل غسل روی ناخن بوده (ولی یقین ندارم که قبل از غسل بوده یا بعد از غسل پیش آمده) آیا الان بعد از چند روز فهمیدم غسلهایم باطل بود ونمازهایم باطل شده است؟
پاسخ: چون یقین ندارید این مانع (لاک) قبل از غسل بوده یا بعد از غسل به وجود آمده، غسل و نمازهای خوانده شده صحیح است.
sistani.org/13340
۳۸ پرسش: می خواستم بپرسم که اگر در استخر غسل کنیم و مایو به پا داشته باشیم آیا آن غسل صحیح است؟
پاسخ: اشکال ندارد اگر آب به تمام نقاط بدن برسد.
sistani.org/14765
۳۹ پرسش: الف ـ آیا می توان چند غسل مستحب را با هم نیت کرده و یک غسل انجام داد؟
ب ـ چند غسل واجب با هم چه طور؟
ج ـ چند غسل واجب و مستحب با هم چه طور؟
د ـ یا اینکه برای هر نیت، یک غسل جداگانه باید انجام داد؟
پاسخ: الف و ب و ج - جایز است.
د ـ لازم نیست.
sistani.org/14776
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français