پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

بسمه تعالى
با توجه به رؤیت هلال ماه شوال در مناطق مختلف جهان روز دوشنبه عید سعید فطر مى باشد.
از خداوند متعال خواستاریم این عید را بر همه مؤمنین جهان مبارک قرار دهد.

کتب فتوایی » مناسک حج

احرام حج ← → شک در سعی

کوتاه کردن موی سر یا ریش یا شارب (تقصیر)

پنجمین واجب عمره تمتع است . و در آن قصد قربت و اخلاص معتبر است ، و این واجب با چیدن موی سر یا ریش یا شارب محقق میشود ، و بنابر اظهر کندن آن کفایت نمیکند ، و مشهور بین فقهاء این است که با گرفتن مقداری از ناخن دست یا پا نیز محقق میشود ، ولی احوط این است که به آن اکتفاء نشود ، و آن را تا پس از چیدن موی به تأخیر اندازد .
مسأله 350 : برای بیرون رفتن از احرام عمره تمتع باید موی سر و یا ریش و یا شارب کوتاه شود ، و تراشیدن سر بجای آن کفایت نمی کند ، بلکه تراشیدنش حرام است ، و در صورت تراشیدن باید یک گوسفند کفاره بدهد ، در صورتی که از روی عمد و با دانستن حکم شرعی صورت گرفته باشد ، بلکه بنابر احوط و اولی در غیر این صورت نیز کفاره واجب است .
مسأله 351 : اگر پس از سعی و قبل از کوتاه کردن موی نزدیکی کند ، پس اگر از روی عمد و با دانستن حکم شرعی باشد ، باید یک شتر کفاره بدهد ، همچنان که در محرمات احرام هم بیان شد ، و اگر نمی دانسته ، بنابر اظهر چیزی بر او واجب نیست .
مسأله 352 : زمان کوتاه کردن موی پس از فارغ شدن از سعی است ، و قبل از آن جایز نیست .
مسأله 353 : واجب نیست کوتاه کردن مو را فوراً بعد از سعی انجام داد ، و جایز است آن را در هر جائی انجام داد ، چه در محل سعی و چه در منزل و چه در غیر اینها .
مسأله 354 : اگر کوتاه کردن مو را عمداً ترک کرد ، و پس از آن احرام حج بست ، ظاهر این است که عمره اش باطل است و حجش منقبل به حج إفراد میشود ، بنابر این اگر بعد از حج إفراد توانائی پیدا کرد باید عمره مفرده بجا آورد ، و احتیاط این است که حج را در سال دیگری نیز دوباره انجام دهد .
مسأله 355 : اگر کوتاه کردن مو را فراموش کرد و پس از آن احرام حج بست ،
عمره اش صحیح است و همچنین احرامش ، و احوط و اولی اینکه یک گوسفند کفاره بدهد .
مسأله 356 : پس از کوتاه کردن مو در عمره تمتع ، تمام چیزهائی که به علت احرام حرام شده بودند حلال میشوند ، اگرچه احوط ترک آن است پس از گذشت سی روز از عید فطر، و احوط و اولی این است که در صورت انجام آن از روی عمد و با دانستن حکم شرعی یک قربانی کفاره بدهد .
مسأله 357 : طواف نساء در عمره تمتع واجب نیست ، ولی بجا آوردن آن به قصد رجاء و اینکه اگر در واقع بر او واجب باشد ، امتثال آن واجب را کرده باشد ، اشکالی ندارد .
احرام حج ← → شک در سعی
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français