پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » حج ـ سعی صفا و مروه

۲۱ پرسش: اگر شخصی پس از تقصیر به بطلان سعی خود در عمره پی ببرد، آیا بر او لازم است که برای اعاده آن لباس های احرام را دوباره بر تن کند؟
پاسخ: او همچنان در حال احرام است و بر او واجب است که از محرمات احرام مانند دوختنی و غیره اجتناب کند، تا آن که با انجام عبادتش از احرامش خارج شود.
۲۲ پرسش: آیا حکم کثیر الشک که در کتاب الصلاة آمده است، بر کسی که در سعی خود بسیار شک می کند نیز جاری است؟
پاسخ: بر او نیز جاری است.
۲۳ پرسش: اگر پاره ای از زیبایی های زن ـ مانند موهایش ـ در هنگام سعی آشکار شود، سعی اش چه حکمی دارد؟
پاسخ: به صحت سعی او ضرر نمی زند.
۲۴ پرسش: آیا قطع کردن سعی، برای نوشیدن آب و یا جستجوی گمشده ای، جایز است؟
پاسخ: جایز است، لیکن اگر موجب فوت موالات عرفی میان شوط های سعی شود، مُجزی بودن تکمیل آن محل اشکال است و احوط اعاده آن است.
۲۵ پرسش: حکم کسی که نیت می کند سعی خود را در چهارده شوط به جای آورد و پس از آن که شوط هفتم را به جای آورد، حکم مسأله را دانست چیست؟
پاسخ: سعی اش صحیح است و چیزی بر او نیست.
۲۶ پرسش: اگر حاجی نتواند خود سعی کند و از دیگری کمک بگیرد تا او را سعی دهد و آن شخص او را بر دوش خود بگیرد و یا در گاری بنشاند و او را سعی دهد و او در حال سعی خوابش ببرد، آیا سعی اش صحیح است؟
پاسخ: سعی اش باطل است.
۲۷ پرسش: اگر حاجی پس از سعی تقصیر کرد و آن گاه متوجه نقصان سعی خود شد، چه کند؟
پاسخ: اگر این مسأله در عمره تمتع بوده و این نقصان بر اثر فراموشی رخ داده باشد، بنابر احتیاط یک گاو کفاره بدهد و سعی خود را کامل کند و بنابر احتیاط دوباره تقصیر کند. اما اگر این نقصان بر اثر جهل مثلاً به تعداد شوط های سعی و یا در عمره مفرده یا حج باشد، کفاره ای بر عهده اش نیست و تنها سعی خود را کامل و دوباره تقصیر کند و دیگر چیزی بر او نیست.
۲۸ پرسش: شخصی می بیند که مردم در مسعی هروله می کنند و می پندارد که این کار واجب است، لذا به عقب بازمی گردد و سعی خود را با هروله کردن ادامه می دهد، حال حکمش چیست؟
پاسخ: به احتیاط واجب سعی اش باطل است، مگر آن که جاهل قاصر باشد.
۲۹ پرسش: اگر سعی کننده پیش از رسیدن به مروه میان شوط هفتم و نهم شک نماید، چه کند؟
پاسخ: سعی اش باطل است و بر او لازم است که آن را از سر بگیرد.
۳۰ پرسش: گاه سعی کننده بر صندلی های متحرک، در این که همه مسافت میان دو کوه را پیموده است شک می کند، در این حال چه کند؟
پاسخ: بر او واجب است که پیمودن همه مسیر را احراز کند.
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français