پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » ازدواج دائم

۱ پرسش: ازدواج دائم با زنان اهل کتاب چه حکمی دارد؟
پاسخ: عقد دائم با زن یهودی و مسیحی به احتیاط واجب جایز نیست ولی عقد موقت با آنها اگر مرد زن مسلمان نداشته باشد اشکال ندارد.
sistani.org/11669
۲ پرسش: آیا خواندن صیغه ازدواج با زبان عربی توسط غیر عرب کافی است؟
یعنی بدون آن که معانی آن کلمات را بداند باعلم به این که در حقیقت، مقصود اجرای عقد ازدواج است؟
ویا اینکه صیغه ازدواج را با لغت و زبان غیرعربی می توان خواند؟
پاسخ: توجه اجمالی زن به مفاد معنای صیغه، کافی است و بنابر احتیاط واجب در صورت تمکن از خواندن عقد به زبان عربی، اجرای آن با لغت و زبان دیگر جایز نمی باشد.
sistani.org/11661
۳ پرسش: با زنی که در ازدواج موقت دیگری بوده ازدواج کردم ودخول صورت گرفته بدون آنکه از همسر داشتن او خبر داشته باشم آیا بعداً می توانم با او ازدواج کنم؟
پاسخ: بنابر احتیاط واجب بر شما حرام ابدی شده است.
sistani.org/11663
۴ پرسش: اگر مردی با زنی صیغه عقد موقت جاری ساخته باشند و مجامعت نیز واقع شده باشد چنانچه به منظور تبدیل عقد مؤقت به دائم (میان همان مرد و زن) صیغه موقت را فسخ نمایند آیا قبل از جاری ساختن عقد دائم زن می بایستی عده نگه دارد؟ به بیان دیگر آیا برای تبدیل عقد موقت به دائم میان یک زن و مرد واحد نیز می بایستی توسط زن مدت عده رعایت شود؟
پاسخ: عده لازم نیست ولی عقد را نمی توان فسخ کرد بلکه اگر وقت باقی است باید مرد باقیمانده را ببخشد، یعنی بگوید "باقی مدت را بخشیدم" و فورا بعد از آن می توانند عقد دائم بخوانند.
sistani.org/11668
۵ پرسش: شخصی با کسی لواط نموده آیا می تواند با خواهر او ازدواج کند ؟
پاسخ: مادر و خواهر و دختر پسر نابالغی که لواط داده بر لواط کننده - در صورتى که بالغ بوده - حرام مى شود هرچند کمتر از ختنه گاه داخل شود و همچنین است بنابر احتیاط لازم اگر لواط دهنده بالغ باشد و یا آن که لواط کننده بالغ نباشد ، ولى اگر یقین به دخول ندارد (گمان یا شک دارد) ، بر او حرام نمی شوند. و همچنین مادر و خواهر و دختر لواط کننده بر لواط دهنده حرام نیست.
sistani.org/11670
۶ پرسش: دختری که از طریق زنا بکارت او زایل شده است آیا می تواند بدون اذن ولی ازدواج کند ؟
پاسخ: حکم دختر باکره را دارد و نیاز به اجازه ولی دارد.
sistani.org/11671
۷ پرسش: خواهری به برادر کوچک خودش شیر پستان داده آیا پسر خواهر با دختر برادر می توانند با هم ازدواج کنند؟
پاسخ: اگر شیر خوردن او به مقدار نصاب و با شرایطش بوده نمی توانند با هم ازدواج کنند.
sistani.org/11672
۸ پرسش: آیا بیماری ایدز باعث فسخ عقد نکاح می شود؟
پاسخ: باعث فسخ نیست ولی اگر مرد مبتلا باشد و به این دلیل ناچار به ترک مقاربت با زوجه اش باشد به احتیاط واجب باید او را در صورت درخواست طلاق دهد و اگر زنش را بطور کلی رها کند و او را بلا تکلیف بگذارد زن می تواند به حاکم شرع شکایت ببرد و حاکم شرع مرد را ملزم به ترک هجر یا طلاق می کند و اگر امتناع ورزید حاکم شرع طلاق می دهد.
sistani.org/11673
۹ پرسش: آیا اذن پدر در ازدواج دختر شرط است یا خیر ؟
و اگر دختر ۳۴ ساله باشد و کارمند است و جدا زندگی می کند ایا اذن پدرش برای عقد دائم یا موقت شرط است؟
پاسخ: اگر دختری که بالغ و رشیده است (یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد) مستقله نباشد (یعنی در تصمیم گیری های مهم زندگی نسبت به خود مانند کارمند شدن و نسبت به مال خود مانند خرید و فروش و بخشش اموال خود از نظارت پدر و مادر مستقل نباشد)، عقد بدون اذن ولی (پدر یا جدّ پدری) جایز نیست و عقد باطل است.
و اگر مستقل هم باشد به احتیاط واجب عقد بدون اذن پدر جایز نیست، ولی می تواند در این فرض به فقیه دیگری با رعایت تسلسل در اعلمیت رجوع کند.
sistani.org/11675
۱۰ پرسش: زنی با مردی ازدواج می کند و در ضمن عقد، شرط می گذارد که مرد حق ازدواج مجدد را نخواهد داشت. آیا این شرط مشروع و لازم الاجرا است؟
و اگر ازدواج کرد عقد دوم باطل است؟
پاسخ: چنانچه شرط شود که ازدواج مجدد نکند بر زوج لازم است که به این شرط عمل کند.
ولی عقد دوم باطل نیست.
sistani.org/11667
۱۱ پرسش: در همه خانواده ها رسم بر این است که در دوران عقد هیچگونه دخولی به منظور جلوگیری از حاملگی انجام نشود.
سؤال این است که در این دوران زوجین می توانند نزدیکی داشته باشند؟
پاسخ: دختر و پسر در دوران عقد زن و شوهر هستند و در رابطه بین خودشان با سایر زن و شوهرها فرقی ندارند البته در محیط ما به حسب متعارف شرط ضمنی این است که بر زن لازم نیست خواسته شوهرش در رابطه با دخول را قبول کند. ولی اگر دختر قبول کرد نزدیکی اشکال ندارد.
sistani.org/11683
۱۲ پرسش: رابطه با یک دختر نامحرم اگر یک رابطه سالم و بدون سوء ظن باشد و تصمیم به ازدواج داشته باشند آیا اذن پدر لازم است؟
پاسخ: این گونه روابط که همواره با بیم افتادن به گناه - هر چند به صورت تدریجی - همراه است حرام است، همچنانکه شوخی کردن و وارد شدن در گفته های غیر اخلاقی و عاشقانه قبل از عقد حرام می باشد . و برای ازدواج اذن پدر یا جد پدری دختر (حتی به احتیاط واجب نسبت به دختری که در شؤون زندگانی خود از پدر و مادر مستقل است) لازم است .
sistani.org/11685
۱۳ پرسش: اگر مسلمانی زن مسیحی را به همسری انتخاب کند و او اسلام را قبول دارد ولی چون خارجی است نمی تواند شهادتین را تلفظ کند آیا می شود با او ازدواج کرد ؟
پاسخ: کافی است که ترجمه شهادتین را به زبان خود بگوید ولی تا آن را نگفته است ازدواج دائم با او اشکال دارد .
sistani.org/11686
۱۴ پرسش: چنانچه دختری در جوانی مورد آزار قرار گیرد و بکارتش را از دست بدهد برای عقد با او ایا اجازه پدر لازم است؟
پاسخ: بله نیاز دارد.
sistani.org/11687
۱۵ پرسش: اگر دختر و پسری بخواهند با هم ازدواج کنند ولی برای شناخت و آشنایی بخواهند قبل از ازدواج دائم ازدواج موقتی داشته باشند ولی پدر دختر اجازه ندهد آیا دختر و پسر می توانند بدون اذن پدر دختر به عقد موقت یکدیگر درآیند؟
پاسخ: جایز نیست و عقد باطل است حتی به احتیاط واجب اگر دختر در امور زندگی خود از پدر و مادر مستقل باشد .
sistani.org/11700
۱۶ پرسش: اگر یک مرد متأهل بنا به مسائل پزشکی یا مسافرت طولانی با زن خود بمدت چند سال نزدیکی نکند آیا می بایست صیغه عقد را مجدداً بخوانند و نامحرم شده اند؟
پاسخ: نیاز به تجدید عقد با خانمش نیست، و زوجیت باقیست و زن و شوهر هستند.
sistani.org/11705
۱۷ پرسش: آیا زن در حال عادت ماهانه (حیض) می تواند عقد کند ؟
پاسخ: اشکال ندارد .
sistani.org/11709
۱۸ پرسش: می دانیم که نکاح خواهر زن در صورتی که خود زن در عده طلاق باشد باطل است و بعد از پایان عدّه عقد با خواهر زن جایز است. حال می خواهم بپرسم در صورتیکه دو خواهر از دو مادر باشد یعنی مادر هر کدام غیر از مادر دیگری باشد در اینصورت چه حکمی دارد؟
پاسخ: فرقی نمی کند.
sistani.org/11712
۱۹ پرسش: مقصود از باکره کیست؟
پاسخ: مقصود از باکره کسی است که از روی عقد شرعی دخول به او از راه قبُل یا دُبُر انجام نشده باشد .
sistani.org/11713
۲۰ پرسش: اگر پدر دختر وجد پدری او مرده باشند اجازه گرفتن از عمو برای ازدواج لازم است ؟
پاسخ: اجازه عمو لازم نیست .
sistani.org/11717
۲۱ پرسش: با توجه به اینکه نکاح با دو خواهر به صورت جمعاً ممنوع است، حکم ازدواج دو قلوهای به هم چسبیده چگونه است؟
پاسخ: نمی توانند با هیچ کس ازدواج نمایند.
sistani.org/11719
۲۲ پرسش: آیا زن و مرد می توانند از راه دور از پشت تلفن صیغه عقد را خوانده و به عقد دائم هم در آیند؟
پاسخ: مانعی ندارد.
sistani.org/11720
۲۳ پرسش: آیا مرد می تواند با دختر خواهر یا دختر برادر همسرش (بدون اینکه به همسرش بگوید) ازدواج دائم کند؟
پاسخ: نمی تواند و عقد باطل است.
sistani.org/26128
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français