پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » حیض

۱۱ پرسش: خانم هایی که عذر شرعی دارند به هنگام خواندن قران در برخورد با ایات سجده چگونه باید عمل نمایند؟
آیا آیه را نخواند؟ یا سوره ای که در ان آیه سجده است را نباید بخواند؟
پاسخ: فقط همان چهار آیه ای که سجده واجب دارد نخواند و خواندن آیات دیگر ان سوره ها اشکال ندارد.
۱۲ پرسش: دوره عادت ماهیانه ام منظم نیست اکثرا جلووکاهی عقب می افتد چندین بارهم حدود یک هفته قبل از شروعش لک می بینم وبعد از ان به تدریج خون بیشتر میشود وجمعا ازده روز تجاوز میکند در این حال تکلیف را بفرماید؟
پاسخ: از اولی که خون مستمر است حیض به حساب می اید پس اگر از ده روز تجاوز کرد وهمه قرمز یا سیاه بود اگر در زنان فامیل عادت مشخصی نباشد میتوانید هفت روز را حیض وما بقی را استحاضه قرار دهید.
۱۳ پرسش: برای خانمها در عادت ماهیانه مربوط به سوره های سجده دار باید کل سوره را سجده کند؟
پاسخ: فقط برای آیه سجده دار سجده لازم است ، البته خواندن آیات سجده در هنگام عادت ماهانه جایز نیست.
۱۴ پرسش: نزدیکی با زن در هنگام حیض چه حکمی دارد؟
پاسخ: حرام است .
۱۵ پرسش: خانم هایی که عذر شرعی دارند به هنگام خواندن قران در برخورد با آیات سجده چگونه باید عمل نمایند؟آیا ایه را نخواند؟ یا سوره ای که در ان ایه سجده است را نباید بخواند؟
پاسخ: فقط همان چهار ایه ای که سجده واجب دارد نخواند و خواندن آیات دیگر ان سوره ها اشکال ندارد.
۱۶ پرسش: اگر زن وشوهر بعد از نزدیکی بفهمند زن حائض است تکلیف چیست ؟
پاسخ: چون نمیدانسته اند گناهی مرتکب نشده اند و زن بعد از پاک شدن برای حیض و جنابت یک غسل انجام میدهند.
۱۷ پرسش: اگر بعد از اذان ظهر عادت شوم و نماز خوانده باشیم آیا باید قضای آن را بجا بیاوریم؟
پاسخ: اگر بمقداری بوده که فرصت برای نماز بوده باید آنرا هم قضا کنید.
۱۸ پرسش: آیا شنیدن تمام آیات سوره هایی که در آن سجده واجب دارد به صورت مستقیم برای خانم حائض اشکال دارد ؟
پاسخ: شنیدن حرام نیست .
۱۹ پرسش: اگر تا ده روز در باطن خون بود ده روز تعدادش شود و سر ده روز غسل شود ؟
پاسخ: اگر از ده روز تجاوز نکرد همه آن حیض است و پس از پاک شدن کامل باید غسل کند و اگر از ده روز تجاوز کرد اگر عادت عددی نداشته باشد روزهایی که خون صفات حیض داشته باشد حیض است و غیر آن استحاضه است و اگر همه آن یک نواخت باشد و عدد مشخص در زنان فامیل نباشد می تواند عددی را که مناسب او از ۳ تا ۱۰ حیض قرار دهد و بهتر است هفت را انتخاب کند و مابقی را استحاضه قرار می دهد .
۲۰ پرسش: تعداد روزهای حیض را چگونه باید حساب کرد ؟
پاسخ: تا پایان آلودگی.
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français